ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών και το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Πρόγραμμα σπουδών

Περιγραφή μαθημάτων