ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η φυσική πρόσβαση στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών πραγματοποιείται στη Διεύθυνση:

Γρυπάρειο Μέγαρο
Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου,
5ος όροφος, γραφείο 520, Αθήνα.

Για πρόσβαση σε χάρτη πατήστε εδώ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία για παιρετέρω  Πληροφορίες:

Κυριακή Αμπατζή
Γραμματέας (Προισταμένη) Τμήματος ΔΕΟ
Τηλ.: 210 368 9463
email: kabadji@uoa.gr

Ζωή Δημάκη
Διοικητική Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος ΔΕΟ
Τηλ.: 210 368 9434
email: dimakiz@uoa.gr

email: Secr@ba.uoa.gr