Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση (ν. 4009/2011 και ν. 4076/2012) το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα κάθε Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό.

Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών, των Λεκτόρων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) που υπηρετούν σε αυτό (άρθρα 1 & 2 του ν.4076/2012).

Τα Όργανα Διοίκησης του Τμήματος ΔΕΟ, όπως και όλων των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της χώρας - σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση (ν. 4009/2011 και ν. 4076/2012) - είναι: α) ο Πρόεδρος, β) η Συνέλευση του Τμήματος, γ) ο Διευθυντής κάθε Τομέα και δ) η Γενική Συνέλευση κάθε Τομέα. Ως προς το νομικό καθεστώς των αρμοδιοτήτων των οργάνων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν τεθεί σε ισχύ ο ν. 4009/2011.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος όπως και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία για διετή θητεία (σύμφωνα με το άρθρο 4 & 1 του Ν.4076/2012) και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συγκαλεί τη Συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης, β) μεριμνά για την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του Εσωτερικού Κανονισμού, γ) συγκροτεί Επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος, δ) διαβιβάζει στην Κοσμητεία τις απόψεις της Συνέλευσης και ε) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος και τη διαβιβάζει στην Κοσμητεία.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011, έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή). Οι εκπρόσωποι των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αντίστοιχων μελών τους. Για την εκπροσώπηση των φοιτητών εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 49 του Ν. 4009/2011.

Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις των προαναφερόμενων νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: α) την εκλογή του Προέδρου του Τμήματος, β) την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό, γ) τον ορισμό των Διδασκόντων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, δ) την επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών, ε) τη διατύπωση γνώμης προς την Κοσμητεία για τρόπους βελτίωσης του Προγράμματος Σπουδών, στ) τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών, ζ) την εισήγηση προς την Κοσμητεία για την προκήρυξη θέσεων Καθηγητών, η) την εισήγηση προς την Κοσμητεία της Σχολής για την ίδρυση Προγραμμάτων Σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, θ) την απονομή τίτλων σπουδών των Προγραμμάτων Σπουδών που οργανώνει η Σχολή, ι) την τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων των Καθηγητών και ια) τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στα Προγράμματα Σπουδών όλων των φοιτητών, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το φύλλο, την αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά.