ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αλεξάκης Παναγιώτης
 
    Οικονομική των Επιχειρήσεων και Αγορών
 
paleks@ba.uoa.gr
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

 

Μυλωνάς Νικόλαος
 
    Χρηματαγορές & Κεφαλαιαγορές
 
nmilonas@ba.uoa.gr
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ταλιαδούρος Σπυρίδων
 
        Εμπορικό Δίκαιο
 
sptaliad@uoa.gr
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ