ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών και το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Πρόγραμμα σπουδών

Πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο

Περιγραφή μαθημάτων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξάμηνο 2020-21