ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών και το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Αναθεώρηση 2023-24)

Πρόγραμμα σπουδών

Περιγραφή μαθημάτων