Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CIVIS

τελικός πίνακας μετακίνησης φοιτητών στο πλαίσιο του Civis για το Ακαδ. Έτος 2023-24

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας μετακίνησης φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών για σπουδές στο εξωτερικό στο πλαίσίο του Civis για το Ακαδ. Έτος 2023-24 (βλ. συνημμένο αρχείο)

Οι επιλεχθέντες φοιτητές θα ενημερωθούν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ για τη συνέχεια της διαδικασίας εντός του Ιανουαρίου.

Απο τη Γραμματεία

First CIVIS MOOC-"Climate and energy -An interdisciplinary perspective"

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS, συνδιοργανώνεται από ακαδημαϊκούς των 10 Παν/μιων-μελών της κοινοπραξίας, το διεπιστημονικό ανοιχτό μάθημα (Massive Open Online Course) με τίτλο: "Climate and energy - An interdisciplinary perspective", που παρέχει δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση με έμφαση στο διεπιστημονικό πεδίο του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

Το διαδικτυακό μάθημα (MOOC) είναι ανοιχτό σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την εν λόγω θεματική. Δεν απαιτείται να είστε φοιτητής σε κάποιο Πανεπιστήμιο-μέλος του CIVIS, ούτε να διατηρείτε τη φοιτητική σας ιδιότητα ενεργή. Ωστόσο, το μάθημα μπορεί να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για Προπτυχιακούς φοιτητές οποιουδήποτε επιστημονικού πεδίου που θέλουν να διευρύνουν την οπτική τους και τις γνώσεις τους για το κλίμα και την ενέργεια πέρα από το δικό τους πεδίο σπουδών. Αποτελεί επίσης, μια "πρώτη γεύση" για το επερχόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του CIVIS για το κλίμα και την ενέργεια!

Τίτλος: First CIVIS MOOC "Climate and energy - An interdisciplinary perspective"
Ποιους αφορά:
Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες,Ακαδημαϊκούς, Διοικητικό προσωπικό, οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την εν λόγω θεματική ενότητα.
Πεδία Σπουδών: Δεν υπάρχουν περιορισμοί.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 30 Ιανουαρίου 2023
Αιτήσεις:στη ΦόρμαΑίτησης Συμμετοχής
Format μαθήματος: Διαδικτυακό (στον Α' κύκλο προβλέπεται σύγχρονη διδασκαλία με online διαλέξεις όπου δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να έχουν συζήτηση και αλληλεπίδραση με τους καθηγητές. Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε στη συνέχεια, προβλέπεται ασύχρονης μορφής διδασκαλία στην πλατφόρμα "FutureLearn"). Μετά την αίτησή σας και εφόσον γίνει αποδεκτή, θα λάβετε οδηγίες για το πως θα συνδεθείτε στην πλατφόρμα "FutureLearn" του μαθήματος.
Διάρκεια: Α' κύκλος μαθήματος: 30 Ιανουαρίου-24 Φεβρουαρίου 2023.Σημειώνεται, πως ο A' κύκλος του MOOC αποτελείται από τέσσερις εβδομαδιαίες ενότητες-modules, εκ των οποίων καθεμία διαρκεί περίπου 3 ώρες.
Γλώσσα μαθήματος και διδασκαλίας: Αγγλικά

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε την πρόσκληση με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τις αναλυτικές πληροφορίες του μαθήματος στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία Students/CIVISMOOCs. Τέλος, μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό βίντεο ενημέρωσης για το εν λόγω μάθημα στο σύνδεσμο: εδώ

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ

Call for proposals -First UAM Asseco Business case 2022 Award

Τίτλος: "Call for proposals -First UAM Asseco Business case 2022 Award"
Ποιους αφορά: Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες, Κοινωνικούς Εταίρους (Εταιρίες)
Προθεσμία Υποβολής: αιτήσεων: 10 Ιανουαρίου 2023

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή!

Ευρωπαϊκό Φοιτητικό Κοινοβούλιο [#ESA23]

Αγαπητοί, -ες,

Η κοινότητα του θεσμού των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων <http://www.euc-initiative.com> εγκαινιάζει τη δεύτερη έκδοση του Ευρωπαϊκού Φοιτητικού Κοινοβουλίου [#ESA23].

Στο πλαίσιο του συνεδρίου "Conference of the Future of Europe" της  Ε.Ε. και των δράσεων της κοινότητας του θεσμού των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUC), δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές όλων των βαθμίδων που προέρχονται από Πανεπιστήμια που συμμετέχουν σε δίκτυα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, όπως οι φοιτητές του ΕΚΠΑ, που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS, να συμμετάσχουν ενεργά στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Φοιτητικού Κοινοβουλίου που θα λάβει χώρα στις 31 Μαΐου 2023 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Το Ευρωπαϊκό Φοιτητικό Κοινοβούλιο συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 200 φοιτητές από διάφορες Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων <https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative> (EUA) για να ανταλλάξουν απόψεις για 10 τρέχοντα- επίκαιρα ζητήματα, να συντάξουν συστάσεις-προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και να τις υποστηρίξουν μεταξύ των ενδιαφερομένων κοινωνικών εταίρων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων. Από τον Μάρτιο έως τον Μάϊο του 2023, οι φοιτητές που θα επιλεχθούν θα εργαστούν αρχικά εξ αποστάσεως στην κατανόηση και μελέτη ενός θέματος που άπτεται της επικαιρότητας και της σύγχρονης δημόσιας σφαίρας και στη συνέχεια θα δημιουργήσουν από κοινού μια σειρά προτάσεων για την επίλυση του θέματος, πριν ξεκινήσει η διαβούλευση με τους υπόλοιπους συμφοιτητές τους στην τριήμερη εκδήλωση στο Στρασβούργο, όπου θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Φοιτητικό Κοινοβούλιο από τις 31 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2023 για να προτείνουν και να παρουσιάσουν συγκεκριμένες λύσεις.

Σημειώνεται, πως τα έξοδα μετακίνησής των φοιτητών που θα επιλεχθούν θα καλυφθούν από το εκάστοτε Πανεπιστήμιο τους-μέλος της Συμμαχίας.

Εάν ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Φοιτητικού Κοινοβουλίου,συμπληρώστε τη φόρμαμέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2022. Τέλος, για αναλυτικές πληροφορίες διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ

New CIVIS Blended Intensive Programms

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο τουCIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS όπως τα "Blended Intensive Programmes" και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις μετακίνηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση. Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS. Η εν λόγω πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών των ιδρυμάτων του CIVIS στα νέα εκπαιδευτικά, διεπιστημονικά προγράμματα-μαθήματα BIPs, στο πλαίσιο του Erasmus+, που περιλαμβάνουν μικτής μορφής κινητικότητα (blended mobility), αλλά και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή σε μια νέα CIVIS εμπειρία ανοίγoντας διεθνείς ορίζοντες στις σπουδές σας!

"Blended Intensive Programs"

  • Ποιους αφορούν: Φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων (BA, MA, PhD)
  • Αιτήσεις: ηλεκτρονικά (δείτε την εκάστοτε πρόσκληση του μαθήματος που σας ενδιαφέρει)
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: B' κύκλος αιτήσεων έως 30 Νοεμβρίου 2022

Τι είναι τα νέα μαθήματα-προγράμματα BIPs;

Τα "Blended Intensive Programs (BIPs)" είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου μπορείτε να περάσετε μια εβδομάδα-5 ημέρες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών.
Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS. Τα BIPs έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.
Η συμμετοχή του φοιτητή στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένοαριθμό πιστωτικών μονάδων, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος).
Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS  δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν  στις 5 προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS. Αναλυτικότερα, τα νέα CIVIS προγράμματα BIPs άπτονται των ακολούθων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντοςθεματικών ενοτήτων του CIVIS:

  • Υγεία
  • Πόλεις, περιφέρειες και κινητικότητες
  • Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια
  • Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός
  • Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά

Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις 18 νέα προγράμματα BIPs που αφορούν διάφορα επιστημονικά πεδία.

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις όπως έχουν αναρτηθεί, με τις ακριβείς οδηγίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία CIVIS Courses.

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο: Q&A on Blended Intensive Programmes, είτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας στο ΕΚΠΑ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:info-civis@uoa.gr.

Δείτε εδώ το ενημερωτικό banner

Δράση: Aix-Marseille Erasmus Days Online Language Cafe

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS και των Ημερών Erasmus, το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας Aix-Marseille Université, ιδρυτικό μέλος της δια-πανεπιστημιακής συμμαχίας, διοργανώνειμια ειδικά αφιερωμένη διαδικτυακή γλωσσική συνάντηση ανοιχτή προς τους φοιτητές όλων των βαθμίδων από τα Παν/μια του CIVIS.

"Οι συναντήσεις στο πλαίσιο των Language Cafés σας δίνουν την ευκαιρία να εξασκηθείτε στις ξένες γλώσσες, μαζί με φυσικούς ομιλητές αλλά και άλλους φοιτητές απ' όλη την Ευρώπη! Τα διαδικτυακά γλωσσικά καφέ του CIVIS, σας δίνουν την ευκαιρία να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, να αναπτύξετε τις διαπολιτισμικές σας δεξιότητες και να δημιουργήσετε νέες επαφές σε ένα οικείο περιβάλλον".

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή!

Ποιους αφορά: Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς Φοιτητές
Πότε: 13 Οκτωβρίου 2022, 16:00-17:00 μ.μ (Ώρα Ελλάδος)
Προθεσμία αιτήσεων: 12 Οκτωβρίου 2022
Που: Zoom(Online)
Δήλωση συμμετοχής: όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε μπορείτε να κάνετε αίτηση με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@sprakstudion.su.se

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γλωσσικά καφέ του CIVIS, μπορείτε να συμβουλευτείτε και τους συνδέσμους:

https://civis.eu/en/civis-tandem-language
https://www.su.se/sprakstudion/english/student/language-ca

CIVIS Cousres "Blended Intensive Programs"

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο τουCIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS, όπως τα "BlendedIntensiveProgrammes", και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις μετακίνηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση. Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών των ιδρυμάτων του CIVIS στα νέα εκπαιδευτικά, διεπιστημονικά προγράμματα-μαθήματα BIPs, στο πλαίσιο του Erasmus+, που περιλαμβάνουν μικτής μορφής κινητικότητα (blended mobility), αλλά και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή σε μια νέα CIVIS εμπειρία ανοίγοντας διεθνείς ορίζοντες στις σπουδές σας!

Δείτε το banner

Courses offered in English - Winter/Spring Semester 2022 2023

National and Kapodistrian University of Athens
School of Economics and Political Sciences

Winter/Spring Semester 2022 2023

Courses offered in English for CIVIS (and ERASMUS)

Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

1) Τίτλος: "Global change biology"

"The CIVIS course on “global change biology” is a one-semester course that takes place in Autumn within the natural sciences Master of science program at Sapienza Università di Roma. The course’s content has been chosen to be as comprehensive as possible and it is intended for students from different scientific backgrounds. The course offers an overview on global change and its drivers with a major focus on key drivers of environmental change but also offering a perspective on the relation among society, economics and politics".

CIVIS Focus Area: Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια(Climate, Enviroment, Energy)
Ποιους αφορά: Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Πεδία Σπουδών: Επιστήμες Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμός, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αειφορίας, Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 26 Σεπτεμβρίου 2022- Ιανουάριο 2023
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Ιουνίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά στη φόρμα
Format μαθήματος: Διαδικτυακό (virtual)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Online, ZOOM
Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
ECTS: 6
NB of CIVIS Students accepted: 25

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο συντονιστή Dr. Moreno Di Marco: moreno.dimarco[at]uniroma1[dot]it. Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορίαStudents/CIVIS Courses.


2) Τίτλος: "Shared decision-making in health"

"Shared decision-making (SDM) is already a comprehensive approach to healthcare worldwide. It is based on establishing a consensus between the physician and the patient to value the intervention possibilities. The current situation and SDM tools in health will be known through this course and their pros and cons in specific diseases to integrate SDM into routine clinical practice. In addition, the rise of online technologies facilitates the development of new aid decision support tools to plan the treatment of diseases such as cancer more humanely".

CIVIS Focus Area: Υγεία
Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Επιστήμες Υγείας, Επιστήμες Υπολογιστών και Πληροφορικής, Νομική, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 5-9 Σεπτεμβρίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά στη φόρμα
Format μαθήματος: Υβριδικό(Με δια ζώσης παρουσία & διαδικτυακά)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Μαδρίτη, Ισπανία
Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β1)& Ισπανικά
ECTS: 2
NB of CIVIS Scholarships: 30

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: olatz.lopez[at]quironsalud[dot]es. Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο αρχείο και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορίαStudents/CIVIS Courses.

 

Student Cost Coverage Calculation

 

Shared decision making in health summer course programme

 

 

Πρόσκληση για την εκδήλωση της 23ης Ιουνίου 2022/Γαλλικό Ινστιτούτο- Ελληνογαλλική Ακαδημαϊκή Συνεργασία "Πανεπιστημιακές Ευρωπαϊκές Συμμαχίες"

Οι διακρατικές Συμμαχίες «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», που θεσμοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της Γαλλίας, Emmanuel Macron το 2017, αποτελούν μια ισχυρά δομημένη δράση στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Έρευνας και της Καινοτομίας. Μετά από δύο προκηρύξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τα έτη 2019 και 2020, επιλέχθηκαν 41 Συμμαχίες Πανεπιστημίων, των οποίων φορείς αποτελούν διάφορα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας απ' όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, η Ελλάδα και η Γαλλία συμμετέχουν σε πολλές από αυτές τις Ευρωπαϊκές Συμμαχίες συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου του μέλλοντος, εστιάζοντας στην ενίσχυση της ποιότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας και προωθώντας τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πέντε από αυτές τις συμμαχίες συμμετέχουν ταυτόχρονα Ελληνικά και Γαλλικά Πανεπιστήμια:

▪️ ATHENA: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο/ Université d’Orléans
▪️ CIVIS: ΕΚΠΑ/ Aix-Marseille Université
▪️ EPICUR: Α.Π.Θ./ Université de Strasbourg / Université de Haute-Alsace
▪️ ERUA: Πανεπιστήμιο Αιγαίου/ Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis
▪️ EU-CONEXUS: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Université de La Rochelle

Στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας στην Ε.Ε. και της ενίσχυσης της ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδαςκαι με διαπιστωμένο το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ελλήνων φοιτητών/τριών για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Γαλλία, διοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτοσε συνεργασία με τα προαναφερθέντα 11 πανεπιστήμια, υβριδική εκδήλωσημε θεματική: "Ελληνογαλλική Ακαδημαϊκή Συνεργασία "Πανεπιστημιακές Ευρωπαϊκές Συμμαχίες". Η εν λόγω εκδήλωση θα λάβει χώρα στις23 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00 μ.μ, και αποτελεί  πρωτίστως ένα φόρουμ για το ρόλο και τη συμβολή των Πανεπιστημίων στην οικοδόμηση της Ευρώπης του μέλλοντος, μέσω της δημιουργίας νέων μοντέλων εκπαίδευσης και καινοτόμων προγραμμάτων που προωθούνται από τη συνεργασία των φοιτητών και του προσωπικού-ακαδημαϊκών των Πανεπιστημίων-Συμμάχων-Εταίρων. Απώτερο στόχο της εκδήλωσης αποτελεί να τιμήσει τις Ευρωπαϊκές Συμμαχίες και να τις προβάλλει στο ευρύ κοινό. Οι επικεφαλής των συγκεκριμένων Πανεπιστημίων θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη Συμμαχία τους, να αναλύσουν τη συμβολή της στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας και να αναδείξουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής κινητικότητας στην Ευρώπη.

Τίτλος: Ελληνογαλλική Ακαδημαϊκή Συνεργασία "Πανεπιστημιακές Ευρωπαϊκές Συμμαχίες"
Ποιους αφορά:
Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό προσωπικό, Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς Φοιτητές
Πότε: 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00  μ.μ (Ώρα Ελλάδος)
Που: Auditorium Theo Angelopoulos- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Σίνα 31
Δήλωση Συμμετοχής: Με επιβεβαίωση της παρουσίας σας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: kspiropoulou[at]ifg[dot]gr
Format:
Υβριδικό-Δια ζώσης και διαδικτυακά (Η συζήτηση θα μεταδοθεί απευθείας μέσω της σελίδας: https://www.ifg.gr/live-streaming)

Επιπλέον, θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης (μόνο για τη δια ζώσης παρακολούθηση) και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τέλος, για περαιτέρω πληροφόρησή σας μπορείτε να δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με την πρόσκληση και την αφίσα της εκδήλωσης και να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου και τη σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook.

Alliances universitaires européennes_WEBInvitation

 

Ανάρτηση πίνακα επιλογής φοιτητών CIVIS 2022-2023/ Τμήμα ΔΕΟ

- Οι επιλεγμένοι φοιτητές θα ενημερωθούν άμεσα για τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ, μέσω αποστολής email. Γι' αυτόν τον λόγο παρακαλούνται να ελέγχουν συχνά το email τους, τόσο τον φάκελο εισερχομένων όσο και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.


-Παρακαλούνται αν φοιτητές έχουν γίνει δεκτοί και στα 2 προγράμματα (ERASMUS+ και CIVIS), να επικοινωνήσουν άμεσα με το erasmus[at]uoa[dot]gr, ώστε να μας δηλώσουν με ποιο πρόγραμμα θα μετακινηθούν, τελικά.

Συννημένο

Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

CIVIS Courses- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών του ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ιδρυμάτων του CIVIS,να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS και των Short Term Mobility Courses και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση.Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

 

1)Παράταση! Τίτλος: "SummerLIB: fundamentals, materials and applications of lithium-ion batteries"

"Energy storage is an enabling technology that can save consumers money, integrate different energy generation sources, and help reduce environmental impacts. There is a huge demand for improved energy storage media related to areas like the automotive industry or the use of green energy sources. The requirements of the fight against climate change and global warming have boosted the research in this area in recent years. Lithium-ion batteries (LIB) play a fundamental role in renewable energy storage technology since they are already widely used in current consumer electronics and their demand for powering the internet of things (IoT) and in electric and hybrid vehicles is growing rapidly. However, the development and improvement of LIBs require the training of specialized scientists and the investment of huge research efforts".

CIVIS Focus Area:
Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια
Ποιους αφορά:Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Θετικές Επιστήμες, Φυσική, Χημεία, Μηχανολογία, Μαθηματικά
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 11-22 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:Παράταση-31Μαρτίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail:CIVIS.SummerLIB[at]uam[dot]es
Format μαθήματος: Υβριδικό (Blended)- Διαδικτυακά σεμινάρια (1η εβδομάδα) και με δια ζώσης παρουσία(2η εβδομάδα)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος:Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε ένα από τα ακόλουθα Παν/μια: (During the second week, the students will develop an experimental project in small groups in a non-home CIVIS university: Universidad Autonoma de Madrid (Spain), Sapienza Università di Roma (Italy), Stockholm University (Sweden), Aix-Marselle Université (France), University of the Witwatersrand (South Africa), l-Azhar University (Egypt)
Γλώσσα μαθήματος:
Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β1)
ECTS: 4
NB of CIVIS Scholarships: 20


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:CIVIS.SummerLIB[at]uam[dot]es(Υπεύθυνες:Celia Polop & Carmen Morant). Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής  στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 


2) Τίτλος: "Health care analysis in an international perspective"
"This summer school provides a thorough introduction to health care analysis from an interdisciplinary, international perspective. It will introduce students to the theory and methodology of the social and economic evaluation of health care and health policy, bringing the issues alive with numerous case studies using different health care settings as examples. The curriculum will focus on the idea of “shaping the system”: how different actors and institutions make choices in individual settings as well as complex organizational environments".

CIVIS Focus Area:
Υγεία
Ποιους αφορά:Προπτυχιακούς,Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 4-7 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  31 Μαρτίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV (1 σελίδα) και motivation letter (2 σελίδες)στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail:summer.school[at]faa.unibuc[dot]ro
Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία (physical)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Βουκουρέστι, Ρουμανία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
ECTS: 4
NB of CIVIS Scholarships: 20


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:greg.bognar[at]philosophy.su[dot]se. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής  στο επισυναπτόμενο αρχείο (hca-summer-school-flyer) και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.


3) Τίτλος: "Latin America in the global networks"

"This Summer School will provide a global and multidisciplinary vision of Latin America through the combination of theoretical and practical sessions. This CIVIS course is divided into sessions with academic experts in the area, and a series of seminars with renowned specialists who will offer a perspective of the most important issues in the region. The practical activities will be carried out in teams to facilitate a multicultural environment in which students can apply the knowledge acquired in the theoretical sessions".

CIVIS Focus Area:
Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά
Ποιους αφορά:Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Μάνατζμεντ
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 3-9 Ιουλίου2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:31 Μαρτίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: latam.civis.summerschool[at]uam[dot]es
Format μαθήματος: Υβριδικό (Blended)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Μαδρίτη, Ισπανία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά & Ισπανικά (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
ECTS: 2
NB of CIVIS Scholarships: 25


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:αρμόδιος Felix Munoz,felix.munoz[at]uam[dot]es. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο αρχείο (program-stc-latin-america-in-the-global-networks) και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 


4) Τίτλος: "Governing in Times of Crisis"

"The 5-day course will blend lectures, conferences, debates, panel discussions and an escape game to explore how democratic institutions can cope with the various crisis the world has faced in recent decades. The course will expose students to a variety of issues and perspectives in order to understand these contemporary difficulties and to imagine new possible solutions".

CIVIS Focus Area:
Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά
Ποιους αφορά:Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Νομική
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:  4-8 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:31Μαρτίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter (indicating their motivation to attend the Student WeekRESIST 2022) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: civis.ilf[at]gmail[dot]com
Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία (physical)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Aix-en-Provence, Γαλλία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά
NB of CIVIS Scholarships: 20


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:civis.ilf[at]gmail[dot]com .Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο αρχείο και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 


5) Τίτλος: "Culture heritage enhancement and the role of migration"

" The CIVIS Summer School aims are the following:
Learn how to use resource heritage and to enhance it
Learn socio-economic impacts at different levels and in the long term and what migration brings for the affected territories
Create an international ground of knowledge
Exchange knowledge in the field culture heritage between CIVIS and non-CIVIS Universities
Create a common teaching methodology
The major results should be the following:
Teaching methodology could become similar in every participant University
An absolute novelty will be the realization together with the students of the Summer School to prepare a digital platform that will be implemented and maintained in time".

CIVIS Focus Area:
Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά
Ποιους αφορά:Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 13-18 Ιουνίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:1 Απριλίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: civis.cultural2022[at]gmail[dot]com
Format μαθήματος: Υβριδικό (Blended)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Ρώμη, Ιταλία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β1)
ECTS: 5
NB of CIVIS Scholarships: 32


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:civis.cultural2022[at]gmail[dot]com. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα επισυναπτόμενα αρχεία και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 

Student Cost Coverage Calculation

HCA Summer School Flyer

Latin America in the Global Networks

Governing in Times of Crisis

Cultural Heritage Summary

Culture Heritage Program

Student Application Form

CIVIS Courses- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών του ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ιδρυμάτων του CIVIS,να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS και των Short Term Mobility Courses και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση.Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.


Διαβάστε τις πληροφορίες για τα νέα CIVIS μαθήματα και δηλώστε συμμετοχή!

1) Τίτλος: "Infectious respiratory diseases and immunity: focus on early life period"

"This CIVIS course will allow participants to strengthen basic concepts and advance their knowledge through cross-cutting themes in epidemiology, cellular and molecular basis of virulence and pathogenesis, host immune response, control and prevention strategies. A panel of expert scientists from CIVIS university partners will deliver their presentations based on the latest research advances through different theme sessions.
Interactive dynamic discussions on the specific themes will be proposed at the end of each session".

CIVIS Focus Area:
Υγεία
Ποιους αφορά:Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Επιστήμες Υγείας, Ιατρική, Θετικές Επιστήμες και Μαθηματικά
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 21-23 Ιουνίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:4 Απριλίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά στη φόρμα
Format μαθήματος: Υβριδικό (Blended)- Διαδικτυακά σεμινάρια και με δια ζώσης παρουσία
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος:Βρυξέλλες, Βέλγιο
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β1)
ECTS: 2
NB of CIVIS Scholarships: 20


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:summerschool[at]ulb[dot]be.Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο αρχείο και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 

2) Τίτλος: "Sustainable and intercultural cities for social and educational integration of citizens, migrants, and refugees"

"This CIVIS course is part of the academic and training activities of a project that focuses on developing transversal strategies for the social and educational integration of citizens, migrants, and refugees in sustainable and intercultural cities. The project scope applies a transversal and comparative approach and integrates field experts from education for sustainable development, teacher education, engineering, geography, applied linguistics and public education policy as articulatory axes to examine current European needs and challenges".

CIVIS Focus Area:
Πόλεις, Περιφέρειες, Κινητικότητες
Ποιους αφορά:Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 7-9 Ιουνίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:4 Απριλίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικάστη φόρμα
Format μαθήματος: Υβριδικό (Blended)- Διαδικτυακά σεμινάρια και με δια ζώσης παρουσία
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος:Μαδρίτη, Ισπανία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β2)

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:civis.hub4.cities.uam[at]gmail[dot]com. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής  στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 

3) Τίτλος: "Bioinformatics for non-bioinformaticians - Computational analyses in health and life sciences"

"This CIVIS Summer School aims to address a learning gap in life sciences about interpreting and analyzing data. Towards this goal, the program includes lectures and hands-on workshops on next-generation sequencing platforms that produce a massive volume of data. These data require the development of algorithms, pipelines, and software to analyze, transfer, and store the genomics data-computational analyses in a database. The program also includes lectures in modern bioinformatics that combine biology, computer science, data science, mathematics, and statistics to analyze the vast amount of data associated with modern biosciences. To finalize, the program will bridge the addressed fields with translational sciences in biology, chemistry, and medicine, where data analysis plays a significant role in health and life sciences. This is the case of novel targeted diagnostic tools, functional imaging, and active surveillance in personalized medicines. The program gathers excellent scientists from the CIVIS partner institutions in bioinformatics, biochemistry, biotechnology, biomedical imaging, and radiology so that students benefit entirely from the vast expertise".

CIVIS Focus Area:
Υγεία
Ποιους αφορά:Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Επιστήμες Υγείας, Θετικές Επιστήμες, Μαθηματικά
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 18-22 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:5 Απριλίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά στη φόρμα (επισυνάπτεται) με αποστολή CV στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail:CIVIS_TUEBINGEN2022_bioinformatics[at]med.uni-tuebingen[dot]de
Format μαθήματος:
Με δια ζώσης παρουσία(physical)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος:Tübingen, Γερμανία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
ECTS: 3
NB of CIVIS Scholarships: 20


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:CIVIS_TUEBINGEN2022_bioinformatics[at]med.uni-tuebingen[dot]de. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής  στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 

4) Τίτλος: "Reconstructing past climate: lessons for today"?

"Main topics addressed:
During the course, the students will be trained in different techniques: Fieldwork, Geology, Geochemistry, Modelling, Data analyses and critical thinking
Learning outcomes: For 10 days, participating students will be given a basic introduction to geobiology and will gain hands-on experience on the following matters:
-How rock sections are studied
-How data is generated and analyzed
-How models of the Earth system are created
-How to assess how the past can help to understand the present
-These learning outcomes will help students to gain the knowledge and skills needed to tackle the challenges associated with global change".

CIVIS Focus Area:
Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια
Ποιους αφορά:Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών:Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά, Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 26 Ιουλίου- 4 Αυγούστου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:10 Απριλίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail:ana.galan[at]uam[dot]es
Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος:Μαδρίτη, Ισπανία Πανεπιστήμιο Universidad Autonoma de Madrid
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
ECTS: 2
NB of CIVIS Scholarships: 10


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:ana.galan[at]uam[dot]es. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής  στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 

 

Student Cost Coverage Calculation

Infectious respiratory diseases and immunity focus on early life period

Bioinformatics Application

Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών του ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ιδρυμάτων του CIVIS,να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS και των Short Term Mobility Courses και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση.Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

 


Διαβάστε τις πληροφορίες για τα νέα CIVIS μαθήματα και δηλώστε συμμετοχή!

1)Παράταση! Τίτλος: "SummerLIB: fundamentals, materials and applications of lithium-ion batteries"

"Energy storage is an enabling technology that can save consumers money, integrate different energy generation sources, and help reduce environmental impacts. There is a huge demand for improved energy storage media related to areas like the automotive industry or the use of green energy sources. The requirements of the fight against climate change and global warming have boosted the research in this area in recent years. Lithium-ion batteries (LIB) play a fundamental role in renewable energy storage technology since they are already widely used in current consumer electronics and their demand for powering the internet of things (IoT) and in electric and hybrid vehicles is growing rapidly. However, the development and improvement of LIBs require the training of specialized scientists and the investment of huge research efforts".

CIVIS Focus Area:
Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια
Ποιους αφορά:Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Θετικές Επιστήμες, Φυσική, Χημεία, Μηχανολογία, Μαθηματικά
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 11-22 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:Παράταση-31Μαρτίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail:CIVIS.SummerLIB[at]uam[dot]es
Format μαθήματος: Υβριδικό (Blended)- Διαδικτυακά σεμινάρια (1η εβδομάδα) και με δια ζώσης παρουσία(2η εβδομάδα)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος:Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε ένα από τα ακόλουθα Παν/μια: (During the second week, the students will develop an experimental project in small groups in a non-home CIVIS university: Universidad Autonoma de Madrid (Spain), Sapienza Università di Roma (Italy), Stockholm University (Sweden), Aix-Marselle Université (France), University of the Witwatersrand (South Africa), l-Azhar University (Egypt)
Γλώσσα μαθήματος:
Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β1)
ECTS: 4
NB of CIVIS Scholarships: 20


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:CIVIS.SummerLIB[at]uam[dot]es(Υπεύθυνες:Celia Polop & Carmen Morant). Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής  στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 


2) Τίτλος: "Health care analysis in an international perspective"
"This summer school provides a thorough introduction to health care analysis from an interdisciplinary, international perspective. It will introduce students to the theory and methodology of the social and economic evaluation of health care and health policy, bringing the issues alive with numerous case studies using different health care settings as examples. The curriculum will focus on the idea of “shaping the system”: how different actors and institutions make choices in individual settings as well as complex organizational environments".

CIVIS Focus Area:
Υγεία
Ποιους αφορά:Προπτυχιακούς,Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 4-7 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  31 Μαρτίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV (1 σελίδα) και motivation letter (2 σελίδες)στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail:summer.school[at]faa.unibuc[dot]ro
Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία (physical)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Βουκουρέστι, Ρουμανία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
ECTS: 4
NB of CIVIS Scholarships: 20


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:greg.bognar[at]philosophy.su[dot]se. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής  στο επισυναπτόμενο αρχείο (hca-summer-school-flyer) και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.


3) Τίτλος: "Latin America in the global networks"

"This Summer School will provide a global and multidisciplinary vision of Latin America through the combination of theoretical and practical sessions. This CIVIS course is divided into sessions with academic experts in the area, and a series of seminars with renowned specialists who will offer a perspective of the most important issues in the region. The practical activities will be carried out in teams to facilitate a multicultural environment in which students can apply the knowledge acquired in the theoretical sessions".

CIVIS Focus Area:
Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά
Ποιους αφορά:Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Μάνατζμεντ
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 3-9 Ιουλίου2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:31 Μαρτίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: latam.civis.summerschool[at]uam[dot]es
Format μαθήματος: Υβριδικό (Blended)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Μαδρίτη, Ισπανία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά & Ισπανικά (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
ECTS: 2
NB of CIVIS Scholarships: 25


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:αρμόδιος Felix Munoz,felix.munoz[at]uam[dot]es. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο αρχείο (program-stc-latin-america-in-the-global-networks) και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 


4) Τίτλος: "Governing in Times of Crisis"

"The 5-day course will blend lectures, conferences, debates, panel discussions and an escape game to explore how democratic institutions can cope with the various crisis the world has faced in recent decades. The course will expose students to a variety of issues and perspectives in order to understand these contemporary difficulties and to imagine new possible solutions".

CIVIS Focus Area:
Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά
Ποιους αφορά:Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Νομική
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:  4-8 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:31Μαρτίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter (indicating their motivation to attend the Student WeekRESIST 2022) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: civis.ilf[at]gmail[dot]com
Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία (physical)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Aix-en-Provence, Γαλλία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά
NB of CIVIS Scholarships: 20


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:civis.ilf[at]gmail[dot]com .Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο αρχείο και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 


5) Τίτλος: "Culture heritage enhancement and the role of migration"

" The CIVIS Summer School aims are the following:
Learn how to use resource heritage and to enhance it
Learn socio-economic impacts at different levels and in the long term and what migration brings for the affected territories
Create an international ground of knowledge
Exchange knowledge in the field culture heritage between CIVIS and non-CIVIS Universities
Create a common teaching methodology
The major results should be the following:
Teaching methodology could become similar in every participant University
An absolute novelty will be the realization together with the students of the Summer School to prepare a digital platform that will be implemented and maintained in time".

CIVIS Focus Area:
Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά
Ποιους αφορά:Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 13-18 Ιουνίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:1 Απριλίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: civis.cultural2022[at]gmail[dot]com
Format μαθήματος: Υβριδικό (Blended)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Ρώμη, Ιταλία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β1)
ECTS: 5
NB of CIVIS Scholarships: 32


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:civis.cultural2022[at]gmail[dot]com. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα επισυναπτόμενα αρχεία και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 

Application Form

Culture Heritage Program

Culture Heritage Summary

Governing in Times of Crisis

Health Care Analysis Summer School

Student Cost Coverage Calculation

Latin America in the Global Networks Schedule

CIVIS Courses- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

1) Τίτλος: "The challenges of ageing"

"The CIVIS course is organised jointly by Universidad Autónoma de Madrid (UAM) and Université libre de Bruxelles (ULB) and will take place at ULB Erasmus campus. The World Health Organisation has named the 2021-2030 period as the decade of healthy ageing. Using different approaches such as lectures, interactive sessions, research-based activities, practical activities, simulations and round tables, the students will be exposed to the challenges of ageing in an ageing society. Different topics related to the molecular and cellular mechanisms of ageing in health and disease, functional decline and autonomy, or the newest trends in healthy ageing will be addressed. Social, epidemiological and ethical aspects will also be considered. Moreover, the students will introduce to their peers and the academic staff their ongoing research through formal presentations".
CIVIS Focus Area:
Υγεία
Ποιους αφορά:Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Επιστήμες Υγείας
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 11-15 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:21Μαρτίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά στη φόρμα
Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία(Θερινό σχολείο)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος:Βρυξέλλες, Βέλγιο
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά (Β2)
ECTS: 5
NB of CIVIS Scholarships: 20

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:challengesofageing[at]gmail[dot]com.Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το πρόγραμμα στο επισυναπτόμενο αρχείο (summer-school-timetable) και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 

2) Τίτλος: "Europe and the Rule of Law"

"The aim is to promote the comparative competence of the students in the field of law and to give them a new perspective on their own legal system. The students will compare the legal situation in their countries working out similarities and differences, which are then presented in a common presentation and then written in individual final papers. In addition, there are introductory lectures by the lecturers, who are also intended to support the students in their elaborations".
CIVIS Focus Area:
Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά(Society, Culture, Heritage)
Ποιους αφορά:Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Νομική
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:  26-29 Μαΐου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:24 Μαρτίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivational letterστην ηλεκτρονική διεύθυνση: civis[at]jura.uni-tuebingen[dot]de
Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος:Βουκουρέστι, Ρουμανία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά (Β1)
ECTS: 3
NB of CIVIS Scholarships: 25


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση του συντονιστή: civis[at]jura.uni-tuebingen[dot]de.Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 


3) Τίτλος: "CIVIS PhD-network: Workshop on embodied cultures and art in the intercultural encounter"

"This CIVIS workshop is part of a PhD-network that is to be established under the general topic of intercultural philosophy and global epistemologies amongst CIVIS universities".
CIVIS Focus Area:
Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά(Society, Culture, Heritage)
Ποιους αφορά:Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ΜΜΕ, Τέχνες
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:  19-21 Απριλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:25 Μαρτίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV, motivational letter, τη φόρμα συμμετοχής (application form doc), θέμα της διατριβής (paper title),  σύντομη περιγραφή-περίληψη του θέματος (300-word abstract)στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info[at]cof.uni-tuebingen[dot]de
Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Tübingen, Γερμανία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά (Β2)
NB of CIVIS Scholarships: 12


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση του συντονιστή: niels.weidtmann[at]uni-tuebingen[dot]de.Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη φόρμα συμμετοχής στα επισυναπτόμενα και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 


4) Τίτλος: "MUSEO-POLIS. A Summer School on Museum, Democracy and Citizenship in Southern Europe"

"By studying the normative operations, theoretical discourses and institutional practices that contribute to the fabrication of a heritage status (associate to the Museum), the Summer School would allow the CIVIS students to analyse the patrimonialization that projects, transmits and creates an embodiment of national sovereignty, collective identities and ways of sharing culture. The evolution of the paradigms of values associated with heritage actualises in different ways a general relationship with the past and the "memorabilia", which can be analysed as many strategies of global rewriting of history by certain communities. This approach to the phenomenon of heritage in diachrony may, for example, take into account the conception of heritage as a treasure of sovereignty in the Early Modern Age, and then the advent of heritage as a repository of the citizenship values of the 19th Century Nation-State, or, finally, the emergence and the contemporary crisis of the democratic model of the egalitarian sharing of heritage and culture".
CIVIS Focus Area:
Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά(Society, Culture, Heritage)
Ποιους αφορά:Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Τέχνες, Πολιτικές Επιστήμες
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:  22-24 Ιουνίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:25 Μαρτίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή ενός ενιαίου αρχείου pdf με: CV, motivational letter και αποδεικτικό γνώσης μια εκ των γλωσσών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: museopolis2022[at]gmail[dot]com
Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία (Θερινό σχολείο)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Μασσαλία, Γαλλία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά
NB of CIVIS Scholarships: 19


Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση του συντονιστή: nicolas.morales[at]univ-amu[dot]fr.Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 

Summer school timetable

CFA CIVIS PhD Workshop On Embodied Cultrures and Art in the Intercultural Encounter

Application Form

CIVIS Course- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών του ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ιδρυμάτων του CIVIS,να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS και των Short Term Mobility Courses και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση.Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

Διαβάστε τις πληροφορίες για τo νέο CIVIS μάθημα και δηλώστε συμμετοχή!

Τίτλος: "Local welfare production and governance"

"This course aims to reflect and analyse the role of local governments and administrations, nongovernmental, economic, and societal actors in the production of local welfare from a comparative perspective. The focus is on understanding how welfare production takes place under conditions of interdependence actors and the interplay of rules and regulations, duties and liberties, and the embeddedness of local politics in cultural, social, and economic environments".

CIVIS Focus Area:
Πόλεις, Περιφέρειες, Κινητικότητες(Cities, Territories, Mobilities)
Ποιους αφορά:Προπτυχιακούς (προχωρημένης φοίτησης-advanced level), Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Πεδία Σπουδών: Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάνατζμεντ
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: Μάρτιος- Ιούλιος 2022
25 Μαρτίου 2022, 11.00-17.00 ώρα Ελλάδος, διαδικτυακά
29 Απριλίου 2022, 11.00-17.00 ώρα Ελλάδος, διαδικτυακά
27 Μαΐου 2022, 11.00-17.00 ώρα Ελλάδος, διαδικτυακά
11-15 Ιουλίου 2022 - θερινό σχολείο TübingenΓερμανία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:4Μαρτίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή σύντομου σημειώματος-motivation letter (έκτασης μιας σελίδας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:rolf.frankenberger[at]uni-tuebingen[dot]de
Format μαθήματος: Υβριδικό- Διαδικτυακά σεμινάρια και με φυσική παρουσία-θερινό σχολείο (summer school)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος:Tübingen, Γερμανία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά (επιπέδου Β2)
ECTS: 4 + 2 + 2 (4 ECTS for participation in the course, 2 ECTS for participation in the summer school and 2 ECTS for the research paper)
CIVIS scholarships: 18

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση του συντονιστή: rolf.frankenberger[at]uni-tuebingen[dot]de. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο αρχείο και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 

Συννημένο

Student Cost Coverage Calculation

Ανοιχτό Εργαστήριο ΕΚΠΑ- Πρόσκληση για συμμετοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα CIVIS-WP3 «Διατομεακή Διεπιστημονική Διανθρώπινη συνεργασία Ανοιχτότητας» Η περίπτωση του Αδριάνειου Υδραγωγείου

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ιδρυμάτων του CIVISνα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες, εμπλουτίζοντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εμπειρία. Στα πλαίσια του Ανοιχτού Εργαστηρίου του ΕΚΠΑ, προσκαλούνται φοιτητές να συμμετάσχουν στο Open Lab του ΕΚΠΑ «Διατομεακή Διεπιστημονική Διανθρώπινη συνεργασία Ανοιχτότητας»-Η περίπτωση του Αδριάνειου Υδραγωγείου ένα πείραμα παραγωγής καλών πρακτικών συνεργασίας διαφορετικών επιστημόνων για την επίλυση ενός κοινωνικού αιτήματος.

Το Οpen Lab οργανώνεται από το ΕΚΠΑ από τους Δώρα Σκαλή, ΕΔΙΠ Ψυχολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Μίνα Μαρούγκα, Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, MSc, και Άννα Μαρία Σακελλαρίου, Ψυχολόγο, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, συνεργάτες της Α ́ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, και από τον κοινωνικό εταίρο "ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ" από τους Οδυσσέα Βελέντζα, υπεύθυνο ανάπτυξης κοινότητας και δικτύων, Νάντια Σιώκου, αρχιτέκτονα, project manager και Δρ Ελένη Λινάκη, μηχανικό πολεοδομίας χωροταξίας και ανάπτυξης. Η πρόσκληση αφορά φοιτητές 4ετείς ή/και μεταπτυχιακούς από το ΕΚΠΑ, διαφόρων σχολών, τμημάτων και ειδικοτήτων, που θα εργαστούν “εντατικά” τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο για να συνθέσουν μια διατομεακή ομάδα έργου και να επεξεργασθούν με όποιον τρόπο σκεφτούν ως ομάδα ένα κοινωνικό πρόβλημα που θα τους δοθεί.

Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς (τελειόφοιτους) και Μεταπτυχιακούς φοιτητές
Αιτήσεις: ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο civis-cross-sectoral[at]uoa[dot]gr [δηλώστε συμμετοχή - σχολή, ονοματεπώνυμο, mail και τηλέφωνο. Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής χρειάζεται να στείλετε και ένα σημείωμα πρόθεσης έως 400 λέξεις που να δηλώνετε: α) γιατί σας κίνησε το ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα, β) τι αναμένετε από την συμμετοχή σας σε αυτό, γ) τι νομίζετε ότι μπορείτε να προσφέρετε]

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και τυχόν απορίες, μπορείτε να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο παρακάτω και να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του εν λόγω project, κα Σκαλή dskalis[at]yahoo[dot]grκαι σε ο,τι αφορά τη διοικητική υποστήριξη με την κα Μεσσήνη από το γραφείο του CIVIS smessini[at]uoa[dot]gr

 

Συννημένο

CIVIS Course- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών του ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS- Summer School: The science, ethics and governance of genome editing

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ιδρυμάτων του CIVIS,να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS και των Short Term Mobility Courses και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση.Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

Διαβάστε τις πληροφορίες για τo νέο CIVIS μάθημα και δηλώστε συμμετοχή!

Τίτλος: "Summer School: The science, ethics and governance of genome editing"

"The last decade has seen a dramatic increase in the pace of scientific development of genome editing technologies, particularly highlighted by the advances enabled by CRISPR-Cas9. One area of immense potential is the use of genome editing technologies in humans. Alongside the potential benefits, there are a number of ethical issues that arise, posing challenges for the development of robust governance of this technology. This Summer School will extensively explore the ethical implications of this emerging technology, noting the scientific and medical possibilities and realities, the perceptions and the various ethical approaches and implications as well as the options for its effective governance and regulation. This Summer School will combine lectures by experts in the field, alongside interactive group work and class discussion, aone-day class symposium, as well as evening events and class excursions".

CIVIS Focus Area:
Υγεία (Health)
Ποιους αφορά:Προπτυχιακούς (προχωρημένης φοίτησης-advanced level), Μεταπτυχιακούς Φοιτητές & Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: ΕπιστήμεςΥγείας, Θετικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:25-29  Ιουλίου 2022(5 ημέρες)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:11 Μαρτίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter (έκτασης μιας σελίδας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:oliver.feeney[at]uni-tuebingen[dot]de
Format μαθήματος: Με φυσική παρουσία-θερινό σχολείο (summer school)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος:Tübingen, Γερμανία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά (επιπέδου Β2)
ECTS:2
CIVIS scholarships: 15

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συντονιστών: oliver.feeney[at]uni-tuebingen[dot]deκαι gardar.arnason[at]uni-tuebingen[dot]de. Τέλος, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο αρχείο και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 

Συννημένο Αρχείο

Student Cost Coverage Calculation

CIVIS Course- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών του ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS- Critical care

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ιδρυμάτων του CIVISνα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS και των Short Term Mobility Courses και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση.Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξηςαποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

Διαβάστε τις πληροφορίες για το νέο CIVIS μάθημα και δηλώστε συμμετοχή!

 Τίτλος: "Critical care"
"Critical care is a major field of clinical medicine but it is not very well represented in the standard medical curriculum. This CIVIS Summer School will provide students with basic theoretical knowledge in combination with hands-on training in the field of critical care".

CIVIS Focus Area:
Υγεία
Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Πεδία Σπουδών: Επιστήμες Υγείας, Θετικές Επιστήμες
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:4-15 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:8 Μαρτίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά στη φόρμα που επισυνάπτεται και την αποστέλλετε με e-mail (και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση των συντονιστών:CIVIS_Tuebingen2022_CriticalCare[at]med.uni-tuebingen[dot]de
Format μαθήματος: Υβριδικό(Διαδικτυακά σεμινάρια και κυρίως με δια ζώσης παρουσία)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Tübingen, Γερμανία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά
ECTS:2
NB of CIVIS Scholarships:12

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

Συννημένο

CIVIS Course- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών του ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS- Linguistic cultures and communities in Europe: fieldwork, workshops and exhibition

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ιδρυμάτων του CIVISνα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS και των Short Term Mobility Courses και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση.Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξηςαποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

Διαβάστε τις πληροφορίες για το νέο CIVIS μάθημα και δηλώστε συμμετοχή!

Τίτλος: "Linguistic cultures and communities in Europe: fieldwork, workshops and exhibition"

"Linguistic cultures and communities in Europe: fieldwork, workshops and exhibition is a collaborative research project, rather than a course. Each student will be actively involved in gathering data for the project, and in the organization of the final exhibition, which is the main expected result of the activity. Main topics addressed:
Language biographies within communities
Mapping linguistic cultures(s) in your geographical area today and in the past
Tangible and Intangible Cultural Heritage".
CIVIS Focus Area:
Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά
Ποιους αφορά:Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:Μάρτιος- Ιούλιος 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:12 Μαρτίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter σε ενιαίο αρχείο pdf (και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της συντονίστριας: nadia.cannata[at]uniroma1[dot]it
Format μαθήματος: Υβριδικό(4 Διαδικτυακά σεμινάρια και με δια ζώσης παρουσία στο φεστιβάλ)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Διεξαγωγή Φεστιβάλ/exhibition στη Ρώμη, Ιταλία, 4-9 Ιουλίου 2022
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά, Ιταλικά (καλού επιπέδου)
ECTS: 3
NB of CIVIS Scholarships:20

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο αρχείο και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

 

Συννημένο

CIVIS Courses-Ευκαιρίες συμμετοχής φοιτητών του ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

1) Τίτλος: "Geomorphology and associated risk: Paleoglaciology"

"The CIVIS school in “Paleoglaciology” is organised through the CIVIS partnership and hosted by Stockholm University. It will take place in the field, where students will be trained on glacial landforms and landscapes, and how these forms are used for ice-sheet reconstructions".CIVIS Focus Area:
Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια(Climate, Enviroment, Energy)
Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς (τελειόφοιτους),Μεταπτυχιακούς Φοιτητές & Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Θετικές Επιστήμες
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:25-30 Μαΐου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:8 Φεβρουαρίου 2022
Αιτήσεις:Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter (και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της συντονίστριας, Καθηγήτριας, κας Νίκης Ευελπίδου:evelpidou[at]geol.uoa[dot]gr
Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Idre, Σουηδία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά
ECTS: 3
NB of CIVIS Scholarships: 20

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο αρχείο και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

Συννημένο

2) Τίτλος: "Transnational history: researching mobilities in the 19th-century global space"
"In recent years, transnational studies have gained ground within humanities and social sciences. Historians have also developed a growing interest in this perspective and integrated it in their research. The main goal has been to transcend the nation-state as the main framework of analysis and focus on circulation, transfer, contact and movement of people, texts, goods, and ideas. The 19th century was a period of intense contacts and political, cultural, economic, and scientific exchanges among various societies and regions, exchanges that have not been fully analyzed yet".

CIVIS Focus Area:
Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά (Society, Culture, Heritage)
Ποιους αφορά:Μεταπτυχιακούς Φοιτητές & Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:18-20 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:28Φεβρουαρίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter (και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της συντονίστριας: florencia.peyrou[at]uam[dot]es
Format μαθήματος: Υβριδικό(Διαδικτυακά σεμινάρια και κυρίως με δια ζώσης παρουσία)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Μαδρίτη, Ισπανία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
ECTS:1
NB of CIVIS Scholarships:21

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο αρχείο και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

Συννημένο.

3) Τίτλος: "Microbes, host & infection"

"This CIVIS Summer School will consist of three days filled with talks given by PhD students as well as renowned scientists. Poster sessions and discussion rounds on selected topics will support networking between international students. Furthermore, social activities will be organized".CIVIS Focus Area:
Υγεία(Health)
Ποιους αφορά:Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Επιστήμες Υγείας, Θετικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:5-8 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:28Φεβρουαρίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter (και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση των συντονιστών:tuebingen.igim[at]med.uni-tuebingen[dot]de
Format μαθήματος:Με δια ζώσης παρουσία
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Tübingen and Bad Boll, Γερμανία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
ECTS: 2
NB of CIVIS Scholarships:15

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

Συννημένο.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της ομάδας του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ

CIVIS Course-Ευκαιρίες συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

Τίτλος: Going public: social sciences and humanities in the 21st century in Europe

"This blended mobility CIVIS course will introduce participating students to problematics and applications in the field of Public Social Sciences and Humanities, with an emphasis on Anthropology, Ethnography, Literary and Folklore Studies (AELF). The ‘Public’ here means a shift in the dissemination of the knowledge that these disciplines produce, especially of that concerning issues of wider public interest, from inequalities and inequities regarding access to resources, participation and recognition, to discrimination, racism, or oppression. The ‘Public’ also means to not just work with and speak about communities, but also to actively engage with them, identify problems and work jointly on solutions".

CIVIS Focus Area:
Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά (Society, Culture, Heritage)
Ποιους αφορά:Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές & Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:1 Μαΐου- 15 Ιουλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:22 Φεβρουαρίου 2022
Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά με αποστολή CV και motivation letter (και για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της συντονίστριας: gabriele.alex[at]uni-tuebingen[dot]de
Format μαθήματος: Υβριδικό (Blended), Διαδικτυακά σεμινάρια (online preparation classes) και εντατικό θερινό σχολείο (intensive summer school)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος:Tübingen, Γερμανία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου B2)
ECTS:έως 7.5
NB of CIVIS Scholarships:25

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά πληροφορίες για την εν λόγω πρόσκληση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία Students/CIVIS Courses.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της ομάδας του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ

CIVIS Course-Ευκαιρίες συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

Τίτλος: The consequences of the COVID crisis
"Explore the consequences of the COVID crisis in a multidisciplinary approach and discover the challenges for the post-COVID world"
CIVIS Focus Area:
Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια(Climate, Environment, Energy)
Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς Φοιτητές & Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Πεδία Σπουδών: Επιστήμες Υγείας, Θετικές Επιστήμες
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 25-26 Απριλίου 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου 2022

Αιτήσεις:Με αποστολή CV και motivation letter στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail: civisdays22[at]gmail[dot]comκαι για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες στη διεύθυνση της συντονίστριας: karine.gente[at]univ.amu[dot]fr
Format μαθήματος: Με δια ζώσης παρουσία-παρακολούθηση (Physical)
Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Μασσαλία (Marseille), Γαλλία
Γλώσσα μαθήματος:Αγγλικά(τουλάχιστον επιπέδου Β2)
ECTS: 6

Για περαιτέρω πληροφόρηση σας,δείτε την πρόσκλησημε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία CIVIS Courses.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ

New! CIVIS Course, Ευκαιρίες συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

Καλησπέρα σας,

Παρακαλώ όπως κοινοποιήσετε το παρακάτω ενημερωτικό μήνυμα προς τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος σας.

Ευχαριστώ πολύ!

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ

Μαριάννα Κοντολάτου
--------------------------------

Αγαπητές, -/οι,

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του στο CIVIS, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο των Πολιτών προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές του ΕΚΠΑνα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες CIVIS Courses, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS και των Short Term Mobility Courses και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση.

Διαβάστε τις πληροφορίες για τα νέο CIVIS μάθημα:

Τίτλος: "The Heritage of Money and Coinage: Multiple Approaches to Ancient Coins and Economies"
Explore the heritage, legacy and impact of pre-modern coinage and means of exchange on today’s society in this hands-on course including site seminars and trainings.
"Master's and PhD students will gather for an intensive research-driven educational module on numismatic (monetary) material, methodology and theory, and related heritage issues, over a 5-week period of time. The course includes online and on-site activities".

CIVIS Focus Area:
Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά (Society, culture, heritage-HUB 2)
Ποιους αφορά: Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Art, Design and Media, Social Science and humanities

Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 21 Μαρτίου-22 Απριλίου 2022
Τόπος διεξαγωγής: Ρώμη, Ιταλία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  21 Δεκεμβρίου 2021, Αιτήσεις με αποστολή CV και motivation letter (max 500 λέξεις) και για τυχόν ερωτήσεις στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail:nanouschka.burstrom[at]ark.su[dot]se
Format μαθήματος: Blended (Υβριδικό- physical & virtual)
Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά σε επίπεδο τουλάχιστον (B1)
ECTS: 5
CIVIS Scholarships: 8

Για περαιτέρω πληροφόρηση σας, δείτε αναλυτικά την πρόσκληση με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία CIVIS Courses.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της ομάδας του Γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ

 

Συννημένο

CIVIS Course- Ευκαιρίες συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του CIVIS

Αγαπητές, -/οι,

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του στο CIVIS, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο των Πολιτών προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές του ΕΚΠΑνα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες CIVIS Courses, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS και των Short Term Mobility Courses και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση.

Διαβάστε τις πληροφορίες για τα νέο CIVIS μάθημα:

Tίτλος: European Renaissance (Short Term Mobility Course)

"The CIVIS course (Summer School) on European Renaissance attempts to respond to the objective of contributing to the restoration of civic life in the European academic culture after months of uncertainty and fragility imposed upon us by the coronavirus pandemic. It will therefore focus on the variety of shifting modes that emerged, at the beginning of the Early Modern period in Europe, as a cultural response to the economic and social demands upheld on the European community by modern epidemics, in terms of faith, social roles, political forms, aesthetic experiences etc. This course has a strong interdisciplinary perspective, from philosophy to religion, from literature and linguistics to figurative arts and music; from history and historiography to social and natural sciences".

CIVIS Focus Area: Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά
Ποιους αφορά: Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Social Sciences and Humanities)
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 13-17 Ιουνίου 2022
Τόπος διεξαγωγής: Μαδρίτη, Ισπανία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου 2022, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στη φόρμα
Format μαθήματος: Με φυσική παρουσία (physical mobility)
Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Β1)
ECTS: 1
N°CIVIS scholarships offered: 36

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας και τυχόν ερωτήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: lorenzo.bartoli[at]uam[dot]es
Τέλος, δείτε αναλυτικά την εν λόγω πρόσκληση με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο επισυναπτόμενο αρχείο και στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία CIVIS Courses.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ

Logic and transdisciplinarity

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του στο CIVIS, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο των Πολιτών προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές του ΕΚΠΑ να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες CIVIS Coursesστα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση.

Παρατίθενται πληροφορίες για την εκπαιδευτική δραστηριότητα "Logic and transdisciplinarity" στα πλαίσια του HUB 2 Society, Culture, Heritage:"Get an overview of the situation in logic at the interface of theoretical, historical and technical issues in several disciplines - philosophy, logic, computer science, linguistics, mathematics".

CIVIS Focus Area: Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά (HUB 2 Society, Culture, Heritage)
Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Πληροφορική και Επιστήμες Υπολογιστών, Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:  7-11 Φεβρουαρίου 2022
Τόπος διεξαγωγής: Marseille, Γαλλία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 4 Δεκεμβρίου 2021, Αιτήσεις: στην ηλεκτρονική φόρμα
Format μαθήματος: Physicalmobility/presence
ECTS: 3
N° of CIVIS scholarships: 7

*Οι φοιτητές που θα επιλεχθούν θα ειδοποιηθούν μέσα στον Ιανουάριο του 2022.

Για περαιτέρω πληροφόρηση σας, δείτε αναλυτικά την πρόσκληση με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία CIVIS Courses.

CIVIS Courses, Ευκαιρίες συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του στο  CIVIS , το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο των Πολιτών προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές του ΕΚΠΑ να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες CIVIS Coursesστα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS και Short Term Mobility Courses και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση.

Τίτλος: Refugees, Migrants, and Exiles in German and Comparative Literature
"This CIVIS course is a transdisciplinary and collaborative programm exploring how refugees, migrants, and exiles have been treated in German and Comparative Literature today and in the past. This course will be taught in “multilingual German” and will treat literature as a medium through which we can reflect on and imagine migration as an important part of human experience and society".

CIVIS Focus Area: Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά (Society, culture, heritage)
Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς (Τριτοετείς), Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Πεδία Σπουδών: Social Science and Humanities (Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ΜΜΕ, Τέχνες)
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:  Φεβρουάριος - Μάϊος 2022
Τόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες (Brussels, Belgium)και online
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  15 Νοεμβρίου 2021,Αιτήσεις: με αποστολή cv και cover letter στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail:  migrlit[at]civis[dot]eu
Format μαθήματος:
Blended - Υβριδικό (physical mobility & online/virtual), 10 online lectures will be followed by a 4-day workshop in May
Γλώσσα μαθήματος: Γερμανικά (Multilingual German), (Β2)
ECTS: 7,5
Για περαιτέρω πληροφόρηση σας, δείτε αναλυτικά την πρόσκληση με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία CIVIS Courses.

Τίτλος: CIVIS Symphonic Orchestra Academy

"This short term mobility course will gather 90 student amateur musicians from the 9 member universities of the CIVIS Alliance in Marseille, France, for a one-week orchestra session to rehearse Mahler's Symphony No 1. The week will end with two concerts. The evening concert, which will take place at the National Theatre La Criée, will be recorded and live-streamed to the 9 member universities of the CIVIS Alliance".

CIVIS Focus Area: Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά (Society, culture, heritage)
Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Art, Design and Media (Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ΜΜΕ, Τέχνες)
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 9-17Απριλίου 2022
Τόπος διεξαγωγής: Marseille Γαλλία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14 Νοεμβρίου2021
Αιτήσεις: 1) Συμπληρώνοντας τη φόρμαhttps://forms.gle/AoaV3JcndA3JVaXG7
2)"Refer to the parts of their instrument to discover the orchestra scores (click here) and3) send a video of them playing for approximately 3 minutes. 4) The video should be uploaded to this shared CIVIS box.
Violin 1 and 2 players and alto: applicants should send a video recording of the first page of the 4th movement.
All other instruments: applicants should choose a technically difficult part of the symphony and send a video of them playing for approximately 3 minutes.
Applicants must have a solid experience of playing in an orchestra and a very good level of playing an instrument".
Επιλογή φοιτητών: "A selection will be done to ensure each participating musician's contribution to a successful academy. For information, musicians coming from the following universities will be selected by their music directors.*
University of Tübingen
Sapienza University
ΕΚΠΑ

*Οι φοιτητές που θα αξιολογηθούν επιτυχώς και θα επιλεχθούν θα ειδοποιηθούν μέσα στον Ιανουάριο του 2022.
Format μαθήματος:
Physical
Αριθμος Φοιτητών CIVIS: 75
Για περαιτέρω πληροφόρηση σας, δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε για τυχόν απορίες, με τους αρμόδιους επικοινωνίας του εν λόγω project για το ΕΚΠΑ στις ακόλουθες διευθύνσεις: psergiou[at]music.uoa[dot]gr, paulkordis[at]gmail[dot]com

Metamorphosis in a changing world

"Explore migration concepts and processes through multidisciplinary and multilingual approaches to better understand contemporary social realities. This two-week course (short term mobility course) held at the Université libre de Bruxelles is a new opportunity to reflect on “Metamorphosis in a changing world, the role of culture and heritage in society’s transformation”, and will focus on the topic of Migrations and metamorphosis: reconfiguration and continuity in multicultural societies".

CIVIS Focus Area:
Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά (Society, culture, heritage)
Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες
Πεδία Σπουδών: Art, Design and Media, Business and Management, Computer Science and IT, Engineering & Technology, Environment & Agriculture, Natural Sciences and Mathematics, Social Science and humanities
Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 24 Ιανουαρίου 2022- 4 Φεβρουαρίου 2022
Τόπος διεξαγωγής: Brussels, Belgium (Βρυξέλλες)& διαδικτυακά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  21 Νοεμβρίου 2021, Αιτήσεις με αποστολή CV και motivation letter (max 500 λέξεις) και τυχόν ερωτήσεις, απορίες στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail:ana.sofia.corga.vieira[at]ulb[dot]be
Format μαθήματος:
Blended (Υβριδικό- physical & virtual)
Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά ή Γαλλικά σε επίπεδο τουλάχιστον (B1) [The course is offered primarily in English. It can be offered in French as an alternative only if all the participants are French-speaking].
ECTS: 7

Για περαιτέρω πληροφόρηση σας, δείτε αναλυτικά την πρόσκληση με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία CIVIS Courses.

Link

NEW!Ευκαιρία συμμετοχής των φοιτητών στο European University Community (EUC) Conference "Future of the Europe"

Αγαπητοί, -ες,

Στα πλαίσια του συνεδρίου "Conference of the Future of Europe"  που διοργανώνει η Ε.Ε. και των δράσεων της κοινότητας του θεσμού των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUC), δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές όλων των βαθμίδων που προέρχονται από Πανεπιστήμια που συμμετέχουν σε δίκτυα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, όπως οι φοιτητές του ΕΚΠΑ, που συμμέχει στη συμμαχία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS, να συμμετάσχουν ενεργά στη συγγραφή και ανάπτυξη ενός κειμένου-γραπτής διακήρυξης αρχών (μανιφέστο) με κύρια θεματική: Το μέλλον της Ευρώπης και των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (Manifesto for the Future of Europe and European Universities-Action 3), το οποίο θα παρουσιαστεί/δημοσιευτεί στη συνέχεια στο "Forum on the University of the Future" που αποτελεί συνδιοργάνωση του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και του Συνεδρίου των Προέδρων των Πανεπιστημίων, και θα διεξαχθεί στα τέλη Ιανουαρίου 2022 (25/01 & 26/01). Το εν λόγω μανιφέστο θα παρουσιαστεί και στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Φοιτητικού Κοινοβουλίου, που θα λάβει χώρα στις 10 και 11 Μαρτίου 2022 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στραμβούργο.

Οι φοιτητές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους (στα e-mails παρακάτω)  για τη συγγραφή του μανιφέστο, έπειτα λαμβάνουν πρόσκληση να συνδεθούν στην πλατφόρμα δικτύωσης Discord server και να καταθέσουν μεμονωμένα τις προτάσεις τους για θέματα που θα ήθελαν να εισακουστούν και να συμπεριληφθούν στο μανιφέστο. Μέσω της πλατφόρμας Discord server θα μπορούν να επικοινωνούν να ανταλάσσουν απόψεις, να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να συνδιαμορφώσουν εν τέλει από κοινού το τελικό κείμενο/μανιφέστο.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας στις ομάδες συγγραφής του μανιφέστο, επικοινωνείστε με τους υπευθύνους στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
-Lou Grimal :lou.grimal[at]utt[dot]fr
-Anne-Sophie Nardelli :anne-sophie.nardelli-malgrand[at]univ-smb[dot]fr.  
-Copy to: Khaldia Chouat :khaldia.chouat[at]grenoble-inp[dot]fr

Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε και την εναρκτήρια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Φοιτητικού Κοινοβουλίου (Inaugural session of the European Student Assembly- Action 2)συμπληρώστε τη φόρμα μέχρι 14 Νοεμβρίου 2021.

Τέλος, για αναλυτικές πληροφορίες διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.