ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Το Τμήμα συνεργάζεται με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού στα πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος να μετακινηθούν στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και να φοιτήσουν εκεί κανονικά για ένα εξάμηνο έχοντας συγχρόνως μια δυνατότητα αναγνώρισης των μαθημάτων εκείνων στα οποία θα εξετασθούν επιτυχώς.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή των φοιτητών υποβάλλονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος για τη μετακίνησή τους μέσα στο επόμενο έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: www.interel.uoa.gr/socrates-erasmus Για τους αλλοδαπούς φοιτητές Πανεπιστημίων Εξωτερικού που φοιτούν στο Τμήμα προσφέρονται ορισμένα μαθήματα στην Αγγλική γλώσσα όπως και σε μικρές ομάδες συνεργασίας με τους διδάσκοντες (tutorial). Τα μαθήματα στην Αγγλική μπορούν να τα παρακολουθήσουν και φοιτητές του Τμήματος.

Department of Business Administration, Courses in English

Link