ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-23

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-23 ΤΔΕΟ

2.ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021-22 ΤΔΕΟ

3.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2022-23 ΤΔΕΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

δέτε εδώ την ανακοίονωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2022-23 του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.