ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) στεγάζει τις δραστηριότητες του στα ακόλουθα κτήρια:

Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (ΓΡΥΠΑΡΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ)

5ος όροφος: Στεγάζεται η Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ. Στεγάζονται τα γραφεία μελών ΔΕΠ, το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ).

Ευριπίδου 14

3ος όροφος: Στέγαζεται γραφείο Καθηγητών.