ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ

Σημαντική Διάκριση για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Σημαντική Διάκριση για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  του ΕΚΠΑ σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων QS (QuacquarelliSymonds)

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2022/business-management-studies

 

Σημαντική διάκριση  για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιφύλασσε η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων του Οργανισμού QS (Quacquarelli Symonds).  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατάταξης στο επιμέρους θεματικό πεδίο «Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων », το ΕΚΠΑ βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα καλύτερα 500 προγράμματα σπουδών παγκοσμίως.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών είναι νέο σε λειτουργία Τμήμα, έχοντας συμπληρώσει μόλις δύο πλήρη ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας, την περίοδο που ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της QS.

Πίνακας 1: Η θέση και η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων για το επιστημονικό πεδίο «Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ QS (2020-2022)

Έτος

Θέση Παγκοσμίως

Ακαδημαϊκή Φήμη

Φήμη μεταξύ των Εργοδοτών

Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία

δείκτης h-index

Συνολική Βαθμολογία

2022

451-500

42,5

62,6

74,2

74,1

54,6

2021

401-450

41,9

66,1

65,6

69,3

54,3

2020

401-450

39,6

68,2

68,3

65,2

53,6

Πηγή: Ιστοσελίδα και  Εκθέσεις της QS (Quacquarelli Symonds)

 

 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται στοιχεία για την παρουσία και επίδοση  του Τμήματος στην κατάταξη της QS την περίοδο 2020-2022.  Αξίζει να σημειωθεί ότι:

  • Στα τρία από τα τέσσερα κριτήρια της κατάταξης, υπάρχει άνοδος κάθε χρόνο. Εξαιρείται το κριτήριο της φήμης μεταξύ των εργοδοτών, στο οποίο παίζει σημαντικό ρόλο ότι το Τμήμα δεν έχει ακόμη αποφοίτους.
  • Στο κριτήριο «Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία» μεταξύ των ετών 2020 -2022 έχει επιτευχθεί άνοδος κατά 8,6% με τον δείκτη να υπολογίζεται για το 2022 στο 74,2%
  • Στο κριτήριο «δείκτης h-index» η αντίστοιχη άνοδος είναι σχεδόν 14%, με τον δείκτη να υπολογίζεται για το 2022 στο 74,1%

Οι κατατάξεις της QS χρησιμοποιούν δεδομένα ειδικών γνωμοδοτών (peer reviews) που συλλέγονται από μεγάλο αριθμό ερευνητών, ακαδημαϊκών και εργοδοτών. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό  τον αριθμό ετεροαναφορών και την επιδραστικότητα του δημοσιευμένου έργου των καθηγητών και ερευνητών κάθε Σχολής ή Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα βαθμολογούνται τέσσερα κριτήρια – δείκτες με διαφορετική βαρύτητα το καθένα. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:

  1. Ακαδημαϊκή Φήμη. Η μέτρηση γίνεται μέσω έρευνας ερωτηματολογίου. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούνται ακαδημαϊκοί διαφόρων ειδικοτήτων και ερωτούνται για τα κατά τη γνώμη τους 30 καλύτερα πανεπιστήμια στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης τους, χωρίς να μπορούν να επιλέξουν το δικό τους. Μεταξύ 2017 και 2021 η QS συγκέντρωσε πάνω από 130.000 ερωτηματολόγια ακαδημαϊκών  από όλο τον κόσμο. Το βάρος του συγκεκριμένου αυτού κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία του πεδίου «Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων»  για το 2022 είναι  50%.
  2. Φήμη μεταξύ των Εργοδοτών:  Πρόκειται για ίδιου τύπου με την προηγούμενη έρευνα ερωτηματολογίων, μόνο που απευθύνεται σε δείγμα εργοδοτών των αποφοίτων των πανεπιστημίων. Πάνω από 75.000 ερωτηματολόγια εργοδοτών παγκοσμίως έχουν ληφθεί υπόψη μεταξύ των ετών 2017 και 2021. Τα ερωτηματολόγια αυτά δίνουν μια σημαντική εικόνα και πληροφορίες, όσον αφορά τις προσλήψεις αποφοίτων των Πανεπιστημίων. Στην έρευνα αυτή έχουν συμμετάσχει εργοδότες από όλους τους τομείς της Οικονομίας, και ανάμεσα τους εταιρίες όπως το Facebook, η Google, ηWellsFargo, η BankofAmerica κ.α.  Το βάρος του συγκεκριμένου αυτού κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία του πεδίου «Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων»  για το 2022 είναι    30%.
  3. Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία. Η QS χρησιμοποιεί τα δεδομένα της βάσης Scopus. Αθροίζεται ο συνολικός αριθμός ετερο-αναφορών σε εργασίες της τελευταίας πενταετίας που συνεγράφησαν από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου πάνω στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα και διαιρούνται με τον αντίστοιχο συνολικό αριθμό καθηγητών και ερευνητών. Το βάρος του συγκεκριμένου αυτού κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία του πεδίου «Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων»  για το 2022 είναι  10%.
  4. Ο δείκτης h-index είναι ένας τρόπος μέτρησης τόσο της παραγωγικότητας όσο και της επίδρασης του δημοσιευμένου έργου ενός επιστήμονα ή ερευνητή. Ο δείκτης βασίζεται στο σύνολο των πιο συχνά αναφερόμενων έργων του ακαδημαϊκού και στον αριθμό των παραπομπών που έλαβαν σε άλλες δημοσιεύσεις. Το βάρος του συγκεκριμένου αυτού κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία του πεδίου «Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων»  για το 2022 είναι  10%

          Πιστοποιητικό Διάκρισης

 

 

 

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Κανονισμός Συμβούλου Σπουδών

Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικής / Πτυχιακής Εργασίας

Κανονισμός Κινητικότητας Φοιτητών

Κανονισμός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών

Οργάνωση

Συμμετοχή στις εξετάσεις - Δηλώσεις Μαθημάτων

Βαθμός Πτυχίου

Ηλεκτρονική Τάξη (e-class)

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Πρόγραμμα ERASMUS