ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ

Σημαντική Διάκριση για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Σημαντική Διάκριση για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  του ΕΚΠΑ σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων QS (QuacquarelliSymonds)

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2022/business-management-studies

Σημαντική διάκριση  για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιφύλασσε η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων του Οργανισμού QS (Quacquarelli Symonds).  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατάταξης στο επιμέρους θεματικό πεδίο «Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων », το ΕΚΠΑ βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα καλύτερα 500 προγράμματα σπουδών παγκοσμίως.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών είναι νέο σε λειτουργία Τμήμα, έχοντας συμπληρώσει μόλις δύο πλήρη ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας, την περίοδο που ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της QS.

Πίνακας 1: Η θέση και η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων για το επιστημονικό πεδίο «Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ QS (2020-2022)

Έτος

Θέση Παγκοσμίως

Ακαδημαϊκή Φήμη

Φήμη μεταξύ των Εργοδοτών

Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία

δείκτης h-index

Συνολική Βαθμολογία

2022

451-500

42,5

62,6

74,2

74,1

54,6

2021

401-450

41,9

66,1

65,6

69,3

54,3

2020

401-450

39,6

68,2

68,3

65,2

53,6

Πηγή: Ιστοσελίδα και  Εκθέσεις της QS (Quacquarelli Symonds)

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται στοιχεία για την παρουσία και επίδοση  του Τμήματος στην κατάταξη της QS την περίοδο 2020-2022.  Αξίζει να σημειωθεί ότι:

  • Στα τρία από τα τέσσερα κριτήρια της κατάταξης, υπάρχει άνοδος κάθε χρόνο. Εξαιρείται το κριτήριο της φήμης μεταξύ των εργοδοτών, στο οποίο παίζει σημαντικό ρόλο ότι το Τμήμα δεν έχει ακόμη αποφοίτους.
  • Στο κριτήριο «Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία» μεταξύ των ετών 2020 -2022 έχει επιτευχθεί άνοδος κατά 8,6% με τον δείκτη να υπολογίζεται για το 2022 στο 74,2%
  • Στο κριτήριο «δείκτης h-index» η αντίστοιχη άνοδος είναι σχεδόν 14%, με τον δείκτη να υπολογίζεται για το 2022 στο 74,1%

          Πιστοποιητικό Διάκρισης

 

 

 

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Κανονισμός Συμβούλου Σπουδών

Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικής / Πτυχιακής Εργασίας

Κανονισμός Κινητικότητας Φοιτητών

Κανονισμός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών

Οργάνωση

Συμμετοχή στις εξετάσεις - Δηλώσεις Μαθημάτων

Βαθμός Πτυχίου

Ηλεκτρονική Τάξη (e-class)

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Πρόγραμμα ERASMUS