ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τα γραφεία της Γραμματείας του Τμήματος στεγάζονται στο Γρυπάρειο Μέγαρο επί της οδού Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος γρ.520.

Η Γραμματεία εξυπηρετεί τους φοιτητές καθημερινά στα τηλέφωνα 210-3689434 και 210-3689463 .

Γραπτά αιτήματα αποστέλλονται μόνο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας secr[at]ba.uoa[dot]gr

Πληροφορίες:

Κυριακή Αμπατζή
Γραμματέας (Προισταμένη) Τμήματος ΔΕΟ
Τηλ.: 210 368 9463
email: kabadji@uoa.gr

Ζωή Δημάκη
Διοικητική Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος ΔΕΟ
Τηλ.: 210 368 9434
email: dimakiz@uoa.gr

Σίσσυ Σταθοπούλου
Διοικητική Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος ΔΕΟ
Τηλ.: 210 368 9473
email: distath@uoa.gr

Σιλουανός Χριστοφορίδης 
Συνεργάτης Γραμματείας Τμήματος ΔΕΟ
Τηλ.: 210 368 9258
email: silouanosch@ba.uoa.gr