ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΣΚΑΡΗ"

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Υποτροφιών
Μιχαήλ Λάσκαρη χορηγεί για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, 120 υποτροφίες σε
Έλληνες και Ελληνίδες άνω των 12 ετών για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.
Υποτροφίες δίδονται για όλα τα επίπεδα από αρχάριους μέχρι και Proficiency
και περιλαμβάνουν όχι μόνο τα δίδακτρα αλλά και τα βιβλία. Έχουν διάρκεια
ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για επόμενα έτη. Τα μαθήματα διεξάγονται
στα δύο συμβεβλημένα, μη κερδοσκοπικά φροντιστήρια του Ιδρύματος, δηλαδή στο
Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ντέσσυ Τοπουζίδου στην Βούλα και στη Σχολή Αγγλικών
Εστίας Νέας Σμύρνης, Νέα Σμύρνη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

1) Είναι τουλάχιστον 12 ετών

2) Έχουν Ελληνική καταγωγή

3) Είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι

4) Έχουν κατοικήσει στην Ελλάδα, Κύπρο ή Κωνσταντινούπολη για
τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την υποβολή αίτησης για υποτροφία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τις συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2023, μέσω
email, φαξ ή ταχυδρομικώς στο Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη. Ο αριθμός
νέων αιτήσεων που θα δεχτούμε για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι 75 για
κάθε εκπαιδευτήριο με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την Παρασκευή, 31
Μαρτίου, 2023. Εάν συμπληρωθεί ο αριθμός των 75 νέων αιτήσεων πριν την
συγκεκριμένη ημερομηνία, θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας
και δεν θα γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις. Αιτήσεις μπορούν να προμηθευτούν
από την ιστοσελίδα μας: www <http://www.lascaristrust.gr/> .lascaristrust.gr
ή να επικοινωνήσουν με το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη για να τους
αποσταλεί μέσω email ή φαξ από την Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2023.

Ο ευεργέτης μας Μιχαήλ Λάσκαρης αναγνώριζε την σπουδαιότητα της γνώσης μιας
ξένης γλώσσας όπως η αγγλική. Δεδομένου ότι πρόκειται για μία εκπαιδευτική
προσφορά για τους νέους και νέες της πατρίδας μας, και ειδικά για τους
λιγότερο προνομιούχους συμπολίτες μας, σας παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το
παρόν στους φοιτητές σας ώστε η προσφορά αυτή να βρει τους κατάλληλους
αποδέκτες.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον κόπο σας και τον χρόνο σας και
ευελπιστούμε ότι θα αξιοποιήστε την παρούσα προσφορά προς όφελός όλων. Μην
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή
αιτήσεις.

Με εκτίμηση,

Ευαγγελία Λαΐου

Διαχειρίστρια

______________________________________

Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη

Τ.Θ. 51122, Τ.Κ. 14510, Κηφισιά

<http://www.lascaristrust.gr/>www.lascaristrust.gr

Τηλ/ Φαξ: 210 72 99 170