ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

WEBINAR ΜΕ ΘΕΜΑ «SOFT SKILLS – WHY ARE THEY IMPORTANT? ΑΠΟ ΤΟ EXECUTIVE MBA ΕΚΠΑ

Το Executive MBA του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο πλαίσιο των δράσεων Business Events διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα «Soft Skills – Why are they Important? (Ήπιες Δεξιότητες – Γιατί είναι σημαντικές;)». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00.

Οι ήπιες ή μαλακές ή οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) αναφέρονται στις προσωπικές ικανότητες και τα χαρακτηριστικά που αφορούν την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη διαχείριση του χρόνου, την επίλυση προβλημάτων και άλλες παρόμοιες δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές είναι συχνά άυλες και είναι δύσκολο να μετρηθούν, αλλά είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, οι σκληρές ή κάθετες δεξιότητες (hard skills) αφορούν συνήθως τις συγκεκριμένες τεχνικές ή εξειδικευμένες δεξιότητες που απαιτούνται για μια συγκεκριμένη εργασία.

Στο Webinar αυτό θα συζητηθεί η σημασία των soft skills σήμερα, και το πώς τις αναζητάμε στην αγορά εργασίας και πώς εντοπίζουμε όσους τις έχουν, κυρίως όταν πρόκειται για στελέχη και για ταλέντα. Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στο πώς εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους σε αυτές, αλλά και στο πώς μετράμε την επιτυχία της εκπαίδευσης αυτής και τις επιπτώσεις της.

Στο webinar συμμετέχουν:

•Αλεξάνδρα–Παρασκευή Χυτήρη, Επίκουρος Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

•Ιωάννα Τζουγκανοπούλου, Head of Learning & Development, Human Resources, PeopleCert

•Τόνια Παρίση, Director, People Services, KPMG Hellas

•Νικόλαος Ηρειώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ

•Δημήτριος Βασιλείου, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, Διευθυντής του ΠΜΣ Executive MBA του ΕΚΠΑ

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex.

Δείτε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο της εκδήλωσης

Δείτε εδώ το banner της εκδήλωσης