ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση