ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΔΕΟ ΕΚΠΑ ΣΤΑ «ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) προσφέρουν θέσεις, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες/ους τις/τους πτυχιούχους, ανεξαρτήτως σχολής αποφοίτησης, κατεύθυνσης και ειδίκευσης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης (blended learning – συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

 Ειδικότερα:

• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μικτή ή συνδυαστική εκπαιδευτική διαδικασία (blended learning), η οποία συνδυάζει τη συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

• Η έναρξη των σπουδών προγραμματίζεται να γίνει το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

• Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

• Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 χρόνια.

• Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται συνολικά στα 4.000 ευρώ (1.000

ευρώ ανά εξάμηνο).

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο tsm@ba.uoa.gr ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα tsm.ba.uoa.gr

 Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 20 Ιουλίου 2024