ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡ?

Για την εγγραφή των εισαγομένων ορίζεται προθεσμία από 23 Νοεμβρίου 2020 έως και 30 Νοεμβρίου 2020.

Διαβάστε όλη την ανακοίνωση...