ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

 Δηλώστε συμμετοχή σε μια νέα CIVIS εμπειρία ανοίγοντας διεθνείς ορίζοντες στις σπουδές σας!

Είναι ανοιχτό προς τους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. και δέχεται αιτήσεις το CIVIS BIP- μάθημα με τίτλο: "Governing in times of crisis".

  • Ποιους αφορά: Φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. (MA, PhD) Νομική, Κοινωνικές Επιστήμες
  • Αιτήσεις: ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη φόρμα
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Αιτήσεις έως 24 Απριλίου 2024
  • Δια ζώσης παρακολούθηση: 1 - 5 Ιουλίου 2024, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα
  • Διαδικτυακό μέρος: 1 Μαϊου - 15 Ιουνίου 2024
  • ECTS: 3
  • Γλώσσα μαθήματος: Αγγλικά (B2)
  • Επικοινωνία με τη συντονίστρια για απορίες-ερωτήσεις επί του μαθήματος: iliadouk@law.uoa.gr

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο τουCIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητέςτου να συμμετάσχουν σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα "CIVIS Courses", όπως τα "BlendedIntensiveProgrammes"και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις και μετακίνηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του Ε.Κ.Π.Α. (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS. Τα "Blended Intensive Programmes (BIPs)" είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου μπορείτε να περάσετε 5 ημέρες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών.

Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS. Τα BIPs έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων. Η συμμετοχή του φοιτητή στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος). Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS  δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούνστις 5 προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS (CIVIS Hubs).

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες για τα BIPs, μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο:Q&A on Blended Intensive Programmes, είτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας στο Ε.Κ.Π.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info-civis@uoa.gr και με την αρμόδια κα Νικοπούλου Άννα από το γραφείο CIVIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sanikopoulou@uoa.gr.

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ

civis@uoa.gr