ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1-2/2/2024

Σύμφωνα με την από 23/1/2024 Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Ο.Π.Ε., σας ενημερώνουμε ότι στις 1-2/2/2024 το πρόγραμμα εξεταστικής αναδιαμορφώνεται  ως εξής:

 

Πέμπτη 1/2/2024

12.00-15.00 Ερευνητικές Μέθοδοι (Πήχα Λ.) Ευριπίδου 14, 3ος όροφος

12.00-15.00 (ταυτόχρονα) Νοημοσύνη εμπορικής διοίκησης και αναλυτική-Marketing intelligence and analytics,  (Πήχα Λ.) Ευριπίδου 14, 3ος όροφος

15.00-18.00 Γενικές Αρχές Διοίκησης (Μαγκούτας Αν.), Ευριπίδου 14, αίθουσα 3ου και 6ου ορόφου

18.00-21.00 Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση – Κουναδέας Θοδωρής, Ευριπίδου 14, αίθουσα 6ου ορόφου

 

Παρασκευή 2/2/2024

12.00-15.00 Επιχειρησιακή Έρευνα, Κυριαζή Φωτ.,  Ευριπίδου 14, αίθουσα 3ου και 6ου ορόφου

 

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ