ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών, ανακοινώνεται ο βαθμολογικός πίνακας των κατατακτηρίων
εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-24.

Οι επιτυχόντες μπορούν, εντός της προθεσμίας  12-19 Φεβρουαρίου 2024 να
επισκευθούν την Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων
https://eprotocol.uoa.gr/ για την εγγραφή τους. Αφού επιλέξουν 01.
Γενική Αίτηση για Φοιτητικά Θέματα προς τη Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, πρέπει να επισυνάψουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη αίτηση

2. Αντίγραφο ταυτότητας

3. Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr ή υπογεγραμμένη κι επικυρωμένη από ΚΕΠ
με το κείμενο "δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε καμία άλλη δημόσια σχολή
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ( ΑΕΙ/ ΤΕΙ/
ισοδυνάμων Σχολών κλπ)"


Από τη Γραμματεία Τμήματος ΔΕΟ.