ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» ΚΑΙ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ»

Σε συνέχεια των σημερινών εκτεταμένων κινητοποιήσεων δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 09.03.2023 τα μαθήματα:

  • Διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας (Γιάννης Δημητρακόπουλος) 12-15, Ευριπίδου 14, 3ος όροφος
  • Διαχείριση κρίσεων και αλλαγών (Γιώργος Βασιλόπουλος) 15-18, Αίθουσα Α, Ευριπίδου 14 - 5ος όροφος