ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΕΥΔΟΞΟΣ" ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Προς όλους του φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

(https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Σας επισημαίνουμε ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα. Στη δήλωσή σας,θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξετε (μέχρι έξι συγγράμματα για το χειμερινό εξάμηνο).

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συγγραμμάτων, προκειμένου να υποβάλλετε τη δήλωσή σας για το Χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είναι η Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020.

Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαιούστε να παραλάβετε συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχετε συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων σας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου

(http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).