ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 4ΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Παρακαλούνται οι 4ετείς φοιτητές να δηλώσουν μέσω της πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr/ έως την Δευτέρα 15/4/2024 την κατεύθυνση που επιθυμούν,  επιλέγοντας την Γενική Αίτηση για φοιτητικά θέματα, όπου θα συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά (οπωσδήποτε τον αριθμό μητρώου).

Στο κείμενο της Αίτησης θα πρέπει να αναγράφεται η επιλογή μίας από τις παρακάτω κατευθύνσεις.

  • Χρηματοοικονομική
  • Marketing και ψηφιακή επικοινωνία (Εμπορική διοίκηση )
  • Επιχειρηματική αναλυτική και Τεχνολογία Λογισμικού

Η επιλογή της κατεύθυνσης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης που ήδη έχει επιλέξει ο φοιτητής καθώς και αυτά που θα επιλέξει στο 8ο εξάμηνο σπουδών, ώστε να ακολουθείται το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα οδηγήσει στην κάλυψη των προυποθέσεων για τη λήψη πτυχίου.