ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι στο Συμβούλιο της Κοσμητείας, αποφασίστηκε η έναρξη και η λήξη της εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024.

Έναρξη εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου: Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Λήξη εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024.