ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Δείτε εδώ το προσωρινό πρακτικό επιλογής φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση