ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ

Σε συνέχεια της ενημέρωσης του Κοσμήτορα της Σχολής ΟΠΕ και του Προέδρου του Τμήματος ΔΕΟ, σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων τις ημέρες του καύσωνα, παρακαλούμε να ενημερώνεστε από τα e-class του κάθε μαθήματος και τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος.