ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Η πρόοδος στην Χρηματοοικονομική Λογιστική θα διεξαχθεί, για το Τμήμα Α- Κ, την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18.00 έως 19.30. Συνέχεια θα ακολουθήσει η πρόοδος για το Τμήμα Λ-Ω στις 20.00 έως 21.30. Η πρώτη μισή ώρα θα αφορά την ταυτοποίηση του εξεταζόμενου φοιτητή και για τον λόγο αυτό, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει μαζί του την φοιτητική ή την αστυνομική του ταυτότητα.

Τα θέματα θα δοθούν μέσω της ηλεκτρονικής τάξης (e-class) του Τμήματος και η επιτήρηση θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας WEBEX στην οποία θα συνδεθείτε με σύνδεσμο, ο οποίος θα αναρτηθεί την προηγούμενη μέρα της διεξαγωγής της προόδου στην ηλεκτρονική τάξη, στην δεξιά πλευρά (εργαλεία) του μαθήματος της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.

Ο φοιτητής θα πρέπει να φροντίσει να μπορεί να συνδεθεί με το e-class και την πλατφόρμα και θα πρέπει την ημέρα της εξέτασης να έχει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με τα προγράμματα του office εγκατεστημένα, την πλατφόρμα WEBEX εγκατεστημένη, μικρόφωνο και κάμερα συνδεδεμένα και λειτουργικά στον Η/Υ.

Για να συμμετέχουν οι φοιτητές στην πρόοδο, θα πρέπει να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική τάξη, στο μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, αριστερά στα εργαλεία, όπου θα δηλώνουν την θέληση τους για την συμμετοχή τους στην πρόοδο με ηλεκτρονικά μέσα.

Στα μαθήματα που θα ακολουθήσουν μέχρι την διεξαγωγή της προόδου, οι φοιτητές μπορούν να ρωτήσουν απορίες για το θέμα αυτό στους διδάσκοντες. Κατά την διάρκεια της προόδου δεν θα απαντηθεί καμία ερώτηση.

Νικόλαος Ηρειώτης

Καθηγητής