ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

δείτε εδώ την προκήρυξη προσλήψεων με Επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) και Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων για το Ακ. Έτος 2023-2024.