ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

"ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023"

δείτε εδώ την 1η προκήρυξη

δείτε εδώ την 2η προκήρυξη