ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-24

Ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2023-24 για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Τα μαθήματα ξεκινούν 4/3/2024 και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.  Η ενημέρωση θα είναι συνεχής σύμφωνα με τις εξελίξεις.

Οδηγίες επί της διδακτικής διαδικασίας και link σύνδεσης, θα ανακοινώνονται στο e-class του κάθε μαθήματος .

Συνημμένο Πρόγραμμα