ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ EAΡINOY ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Κατόπιν μερικών αιτημάτων στην Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ, από φοιτητές που δεν πρόλαβαν να δηλώσουν τα μαθήματά τους στην πλατφόρμα mystudies, δίνεται παράταση δήλωσης  μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από  την Πέμπτη 12 Μαϊου 2022 έως και τη Παρασκευή 20 Μαϊου 2022, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας my-studies (https://my-studies.uoa.gr/). Ανεξάρτητα από την εγγραφή του κάθε φοιτητή στο e class του κάθε μαθήματος η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάμηνο και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και έχει ισχύ μόνο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

  • Οι Πρωτοετείς φοιτητές θα δηλώσουν μόνο τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα του Β΄ εξαμήνου, οι Φοιτητές του Δεύτερου έτους μπορούν να δηλώσουν έως 10 μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και οι φοιτητές του τρίτου έτους έως 12 μαθήματα του εαρινού εξαμήνου.
  • Όλοι οι Φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα μαθήματα που παρακολουθούν και κυρίως αυτά για τα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022, αλλά και στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2022.
  • Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν όλα τα μαθήματα για τα οποία θα πάρουν ή πήραν συγγράμματα από τον «ΕΥΔΟΞΟ». Αν δεν υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση των μαθημάτων που δηλώθηκαν στο my-studies με τα μαθήματα που δηλώθηκαν στην ιστοσελίδα του «ΕΥΔΟΞΟΥ» www.eudoxus.gr, τότε θα ζητηθεί να επιστραφούν τα συγγράμματα που παρέλαβαν και για τα οποία δεν έχει δηλωθεί το αντίστοιχο μάθημα στο my-studies.
  • Οι Φοιτητές κατά την διάρκεια των «ανοιχτών» δηλώσεων μπορούν να μεταβάλουν όσες φορές θέλουν την επιλογή των μαθημάτων τους. Θα οριστικοποιηθούν τα μαθήματα που υποβλήθηκαν επιτυχώς την τελευταία φορά. Μετά τη οριστικοποίηση οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται με σχετική αίτηση στη Γραμματεία.
  • Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων θα πρέπει αυτή να εκτυπωθεί από όλους τους Φοιτητές, προκειμένου να προσκομισθεί εάν ζητηθεί.