ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Κατόπιν πολλών αιτημάτων στην Γραμματεία ΔΕΟ, από φοιτητές που δεν πρόλαβαν να δηλώσουν τα μαθήματά τους στην πλατφόρμα mystudies, δίνεται παράταση δήλωσης  μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από  την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 13 Δεκεβρίου2021, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας my-studies (https://my-studies.uoa.gr/). Ανεξάρτητα από την εγγραφή του κάθε φοιτητή στο e class του κάθε μαθήματος η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάμηνο και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και έχει ισχύ μόνο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

 • Οι Πρωτοετείς φοιτητές θα δηλώσουν μόνο τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου,οι Φοιτητές του Δεύτερου έτους μπορούν να δηλώσουν έως 10 μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και οι φοιτητές του τρίτου έτους έως 12 μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.
 • Όλοι οι Φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα μαθήματα που παρακολουθούν και κυρίως αυτά για τα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022, αλλά και στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2022.
 • Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν όλα τα μαθήματα για τα οποία θα πάρουν ή πήραν συγγράμματα από τον «ΕΥΔΟΞΟ». Αν δεν υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση των μαθημάτων που δηλώθηκαν στο my-studies με τα μαθήματα που δηλώθηκαν στην ιστοσελίδα του «ΕΥΔΟΞΟΥ» www.eudoxus.gr, τότε θα ζητηθεί να επιστραφούν τα συγγράμματα που παρέλαβαν και για τα οποία δεν έχει δηλωθεί το αντίστοιχο μάθημα στο my-studies.
 • Οι Φοιτητές κατά την διάρκεια των «ανοιχτών» δηλώσεων μπορούν να μεταβάλουν όσες φορές θέλουν την επιλογή των μαθημάτων τους. Θα οριστικοποιηθούν τα μαθήματα που υποβλήθηκαν επιτυχώς την τελευταία φορά. Μετά τη οριστικοποίηση οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται με σχετική αίτηση στη Γραμματεία.
 • Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων θα πρέπει αυτή να εκτυπωθεί από όλους τους Φοιτητές, προκειμένου να προσκομισθεί εάν ζητηθεί.
 • Όσοι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα «Αγορές χρήματος και κεφαλαίου» θα πρέπει να το δηλώσουν στο ‘MYSTUDIES”

 

Μεταβατικές Διατάξεις

 • Οι εισαχθέντες το 2019-20 στη θέση του μαθήματος "Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου" θα διδαχθούν στο 5ο εξάμηνο σπουδών το μάθημα "Ανάλυση Λογισμικού".
 • Οι εισαχθέντες το 2020-21 στη θέση του μαθήματος "Αστικό Δίκαιο" θα διδαχθούν στο 3ο εξάμηνο σπουδών το μάθημα "Ανάλυση Λογισμικού".
 • Οι εισαχθέντες το 2019-20 που οφείλουν τα μαθήματα "Στατιστική για τη διοίκηση επιχειρήσεων" και "Χρηματοοικονομική Διοίκηση" θα μπορούν να τα δηλώνουν κατά το εξάμηνο που προσφέρονται με βάση το εν ισχύι πρόγραμμα σπουδών, καθ' υπέρβασιν του αριθμού διδακτικών μονάδων που δικαιούνται να δηλώσουν.
 • 4. Οι εισαχθέντες το 2019-20 που οφείλουν το μάθημα "Αστικό Δίκαιο" θα μπορούν να το δηλώνουν κατά το εξάμηνο που προσφέρεται με βάση το εν ισχύι πρόγραμμα σπουδών, καθ' υπέρβασιν του αριθμού διδακτικών μονάδων που δικαιούνται να δηλώσουν.
 • Ανάλογες ρυθμίσεις θα ισχύουν για όσα μαθήματα μετακινούνται από το χειμερινό στο εαρινό εξάμηνο ή αντιστρόφως.