ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09.03.2023

Σε συνέχεια των σημερινών κινητοποιήσεων το κτήριο ΜΘΕ θα παραμείνει κλειστό και την Πέμπτη 09.03.2023.
Εκ της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών