ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 5-9/2/2024

Σε συνέχεια της συνημμένης  ανακοίνωσης Κοσμητείας, ακολουθεί αναθεωρημένο πρόγραμμα για την εβδομάδα 5-9/2/2024 δια ζώσης σε αίθουσες στην Ευριπίδου 14 και διαδικτυακά . 

Να δοθεί μεγάλη προσοχή γιατί έχουν υπάρξει αλλαγές σε ημέρες και ώρες για ορισμένα μαθήματα.

Δευτέρα 5/2/2024

         -             Οργάνωση και Διοίκηση στον Αθλητισμό Τσουρβάκας (συνεννόηση με διδάσκοντα/εργασία)
15.00-17.00  Εισαγωγή στην Πληροφορική,  Μητρόπουλος,Ευριπίδου 14, αίθουσες  4ου και 6ου (και 3ου αν χρειαστεί)

Τρίτη 6/2/2024

12.00-15.00 Βάσεις Δεδομένων, Κεχαγιά, Ευριπίδου 14, αίθουσες 3ου και 6ου

18.00-21.00 Ιστορία των Επιχειρήσεων, Μαγκούτας, Ευριπίδου 14 αίθουσα 3ου


 Τετάρτη 7/2/2024

09.00-12.00 Στρατηγική Εμπορικής Διοίκησης, Τσουρβάκας Ευριπίδου 14, αίθουσες 3ου και 6ου

12.00-15.00 Οικονομικά των Επιχειρήσεων, Σφακιανάκης  - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

15.00-18.00 Οικονομία και Διοίκηση των Δημοσίων Οργανισμών, Σφακιανάκης, Ευριπίδου 14, 3ος όροφος (ταυτόχρονα)

15.00-18.00 Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας, Σφακιανάκης, Ευριπίδου 14, 3ος όροφος (ταυτόχρονα)

18.00-21.00 Διαχείριση Κρίσεων και Αλλαγών, Βασιλόπουλος, Ευριπίδου 14 3ος όροφος

Πέμπτη 8/2/2024

10.00-12.00 Στατιστική για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Παπαδόγγονας  Ευριπίδου 14, αίθουσες 3ου και 6ου
12.00-15. 00 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης  Χριστοδούλου, αιθ. 3ου 25ατομων :  αιθ. 3ου 25ατομων

15.00 -18. 00 Συμπεριφορά Καταναλωτή, Μόχλα Ευριπίδου 14 αίθουσες 4ου και 5ου (αν χρειαστεί)

18.00-21.00 Χρηματοδότηση Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας Αρσένης  Ευριπίδου 14 Εργαστηριο 4ου ορ.
 

Παρασκευή 9/2/2024

12.00-15.00 Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Χριστουδούλου : Ευριπίδου 14, Αίθουσα 3ου ορ.