ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝ Η ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε αξιοποιήστε τα παρακάτω συνημένα:

Ανακοίνωση Προγράμματος Διεθνών Διαγωνισμών

Διαβιβαστικό προς γραμματειες

Έντυπο Αίτησης