ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Λόγω των μέτρων που έχουν επιβληθεί από την Πολιτεία στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, η Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών δεν θα δέχεται κανέναν φοιτητή παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν ραντεβού.

Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει μπορείτε να στέλνετε το μήνυμα σας στο email της Γραμματείας secr[at]ba.uoa[dot]gr και όχι στα προσωπικά emails των υπαλλήλων. Έτσι θα διεκπεραιώνονται πιο γρήγορα τα αιτήματα σας και εντός 1-2 ημερών θα λαμβάνετε την απάντησή σας πάλι μέσω email.

Σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία μπορείτε να επικοινωνείτε μόνον τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ως εξής:

  • Για θέματα που αφορούν δηλώσεις μαθημάτων (my studies), εγκρίσεις κωδικών (webadm.uoa.gr/katsika/helpdesk/src/index.php) καθώς και για την απόκτηση ακαδημαϊκής Ταυτότητας (academicid.minedu.gov.gr), εγγραφές και βεβαιώσεις στο τηλέφωνο 210-3689434 με την κ. Δημάκη Ζωή.
  • Για θέματα που αφορούν τον Έυδοξο και άλλα διοικητικά θέματα στο τηλέφωνο 210-3689463 με την κ. Αμπατζή Κυριακή, Γραμματέα ΤΔΕΟ.

Από την Γραμματεία