ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

29 Νοεμβρίου 2021

 

Αγαπητοί φοιτητές,

Θα επιθυμούσα να σας υπενθυμίσω, ότι αύριο Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021, το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής για το τμήμα Α – Λ και ώρα 12.00 έως 15.00 θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην αίθουσα Καλλιγά. Οι φοιτητές του τμήματος Μ – Ω και ώρα 15.00 έως 18.00, εξαιτίας ασθένειας του διδάσκοντος, θα παρακολουθήσουν το μάθημα με τους φοιτητές του 1ου τμήματος, δηλαδή του Α – Λ, ώρα 12.00 έως 15.00 στην ίδια αίθουσα. Επιπλέον, για τους φοιτητές και των δύο τμημάτων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους, θα πραγματοποιηθεί το αυριανό απογευματινό μάθημα 15.00 έως 18.00, ηλεκτρονικά, μέσω της διεύθυνσης https://uoa.webex.com/meet/neriot . Συνεπώς, οι φοιτητές, οι οποίοι το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, μέσω της ανωτέρω διεύθυνσης webex του διδάσκοντος, με τον οποίο θα συνδεθούν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος. Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα webex για καλλίτερη απόδοση της εικόνας και του ήχου. Υπενθυμίζουμε, ότι η παρούσα μεταβολή, αφορά μόνο το μάθημα της Τρίτης, 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15.00 έως 18.00.

 

Νικόλαος Ηρειώτης

Καθηγητής ΔΕΟ/ ΕΚΠΑ