ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

EXECUTIVEMBA

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» Executive MBA λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον των υποψηφίων για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και την ιδιαιτερότητα της περιόδου εξαιτίας της πανδημίας, αποφάσισε την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων έως και την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να υποβάλουν αίτηση τους εδώ:

 

 

Αίτηση εγγραφής

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο ExecutiveMBA

λήγει την 11η Σεπτεμβρίου 2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

 • Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το Executive MBAτου ΕΚΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
 • Με e-mail στη διεύθυνση emba@ba.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την  αίτησηκαθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε σχετικές οδηγίες, σχετικό υπόδειγμα αίτησης εγγραφής).
 • Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Executive MBAτου ΕΚΠΑ, στη διεύθυνση:
  Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 518, Αθήνα Τ.Κ. 105 59 (δείτε
   σχετικές οδηγίες).
 • Με κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του Executive MBAτου ΕΚΠΑ στη διεύθυνση Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (είσοδος από Σοφοκλέους 1), στον 5ο όροφο, γραφείο 518, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 (δείτε σχετικές οδηγίες).
 • Συμπληρώνοντας την σχετική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος (δείτε  σχετικές οδηγίες).

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Executive MBAτου ΕΚΠΑ:

http://www.emba.ba.uoa.gr/

 

Επιπλέον τρόποι επικοινωνίας αποτελούν:

 • Κτήριο: Γρυπάρειο Μέγαρο, 5ος όροφος, γραφείο 518
 • Διεύθυνση: Σοφοκλέους 1, Αθήνα, 10559
 • Τηλέφωνο: 210-3689480, 210-3689415
 • E-mail: emba[at]ba.uoa[dot]gr

 

Μετά την υποβολή της αίτησης στο site του Προγράμματος θα σας δοθούν οδηγίες για την αποστολή με e-mail των λοιπών δικαιολογητικών:

 • Ψηφιακά αρχεία αρχεία (π.χ. σκαναρισμένα) όλων των Πανεπιστημιακών  Τίτλων καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία
 • Ψηφιακό αρχείο πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερο
 • Ψηφιακόαρχείοτηςαστυνομικήςταυτότητας
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα άτομα που υπογράφουν την επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση emba[at]ba.uoa[dot]gr. Εάν οι συστατικές επιστολές είναι σε έγχαρτη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις καταθέσουν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΠΜΣ.

 

 

Έχετε ερωτήσεις;