ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ