ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών θα παραμείνει κλειστή από 02/08/2021 - 20/08/2021.

 

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να επικοινωνείται στο email της Γραμματείας secr@ba.uoa.gr

 

Από τη Γραμματεία ΔΕΟ