ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

(ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΏΡΑ 12.00 – 14.00)

 

Η εξέταση του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Λογιστική», όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο πρόγραμμα εξετάσεων του ΤΔΕΟ, θα γίνει την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, ώρα 12.00 - 14.00.

Η εξέταση θα γίνει στα πλαίσια που ορίζει η απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, όπως περιγράφεται στη προγενέστερη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο μάθημα και στην εξέταση του δευτέρου εξαμήνου στο ερωτηματολόγιο της πλατφόρμας του e-class, καλούνται να συμμετάσχουν στην εξέταση ως εξής:

Την Πέμπτη 24/06/2021 στις 12.00 μ.μ. (εάν μπορούν και 15 λεπτά νωρίτερα θα ήταν θεμιτό) θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες να συνδεθούν  στην πλατφόρμα uoa.webex.com, ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους ως εξής:

Επώνυμα Α έως και Ω

Host: Nikolaos Ireiotis

Meeting link: https://uoa.webex.com/meet/neriot

Στη σύνδεση στο webex, απαραίτητα, για λόγους ταυτοποίησης, θα πρέπει όλοι να έχουν έτοιμη την φοιτητική τους ταυτότητα ή κάποιο ανάλογο άλλο δημόσιο έγγραφο και να το προβάλλουν στην κάμερα, όταν τους ζητηθεί, κατά την είσοδό τους στην «ηλεκτρονική αίθουσα». Οι κάμερες θα παραμείνουν ανοικτές σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, σύμφωνα με το πλαίσιο εξετάσεων του ΕΚΠΑ.

Η εξέταση αναμένεται να αρχίσει στις 12.15 μ.μ.  Για την έναρξη της εξέτασης θα ενεργοποιηθεί το πεδίο «Ασκήσεις», όχι πριν τις 12.15.

Η άσκηση περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και θα έχει διάρκεια μία ώρα και δέκα  πέντε λεπτά.  Όταν τελειώσετε με τις απαντήσεις επιλέγετε το πλήκτρο «Υποβολή». Εάν δεν προλάβετε να κάνετε αυτό, μην ανησυχείτε, το σύστημα έχει αποθηκεύσει τις απαντήσεις σας.  Από τη στιγμή που επιλέξετε «Υποβολή», δεν μπορείτε πια να συνεχίσετε την άσκηση.

Θα είναι χρήσιμο να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην e-class μέχρι την έναρξη της εξέτασης. Εάν σε κάποιους παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στη διάρκεια της διαδικασίας, παρακαλώ άμεσα να στείλετε email στο tkounadeas[at]gmail[dot]com συμπεριλαμβάνοντας το όνομά σας. Εάν στη διάρκεια της εξέτασης υπάρξει διακοπή στη σύνδεση, μπορείτε μέσα σε 5 λεπτά να συνδεθείτε πάλι στην άσκηση. Σε περίπτωση αποσύνδεσης δεν θα δοθεί παράταση χρόνου.

 

Καλή επιτυχία!

Νικόλαος Ηρειώτης

Καθηγητής