ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Καλούνται οι επιτυχόντες φοιτητές πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 τουΤμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, οι οποίοι πραγματοποίησαν την ηλεκτρονική τους εγγραφή στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδέιας, να καταθέσουν από 30/9/2021 έως 8/10/2021 τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία-ταυτοποίηση των στοιχείων τουςμέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης : (https://eprotocol.uoa.gr/)

                      ή

Με courier, για το ίδιο χρονικό διάστημα (30/09/2021 έως 08/10/2021) στην ταχυδρομική διεύθυνση

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΤΔΕΟ)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου
105 59 Αθήνα
5ος όροφος, γρ. 520

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
·Υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευμάτων.
·Ευκρινές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
·Πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση εγγραφής σε δημοτολόγιο δήμου των Ν. Ξάνθης,Ροδόπης, Έβρου ή μετεγγραφής σε άλλο δήμο (μόνο για τις περιπτώσεις Ελλήνων τηςΜουσουλμανικής μειονότητας).

  • πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

 

Για την αποστολή των αριθμών μητρώου (A.M.), την ακριβή διαδικασία
εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στην υπηρεσία my-studies καθώς και για την
απόκτηση Username και Password, θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις στην
ιστοσελίδα του Τμήματός μας από την οποία οι φοιτητές θα πρέπει να
ενημερώνονται σε τακτική βάση για θέματα που αφορούν στις σπουδές τους.

 

 

Αθήνα 29/09/2021

Από την Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων