ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών και το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Δείτε τον Οδηγό σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε διδακτικές περιόδους που ονομάζονται εξάμηνα, το χειμερινό (Α’) και το εαρινό εξάμηνο (Β’). Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων καθορίζονται κάθε χρόνο από την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο μεταξύ αρχών Οκτωβρίου και μέσα Ιανουαρίου για το χειμερινό (Α’) εξάμηνο και μέσα Φεβρουαρίου και τέλους Μαΐου για το Εαρινό (Β’) εξάμηνο (βλέπε βασικές ημερομηνίες στις πρώτες σελίδες του παρόντος Οδηγού).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η υποχρεωτική δήλωση των μαθημάτων στα οποία προτίθεται να εξετασθεί κάθε φοιτητής.

Ο βαθμός πτυχίου είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των σπουδών αφού ληφθεί υπόψη ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος. Ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται από τις πιστωτικές μονάδες που έχει κάθε μάθημα.

H Γραμματεία του Τμήματος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου,προσφέρει στους φοιτητές την υπηρεσία My-Studies, μέσω της οποίας οι φοιτητές μπορούν να:

Η Ηλεκτρονική Τάξη είναι μια υπηρεσία που παρέχει το Πανεπιστήμιο για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Πχ. οι καθηγητές που επιθυμούν αναρτούν το υλικό των μαθημάτων τους στον ηλεκτρονικό τόπο http://eclass.uoa.gr και οι φοιτητές μπορούν να το κατεβάζουν στους υπολογιστές τους.

Το Τμήμα συνεργάζεται με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού στα πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος να μετακινηθούν στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και να φοιτήσουν εκεί κανονικά για ένα εξάμηνο έχοντας συγχρόνως μια δυνατότητα αναγνώρισης των μαθημάτων εκείνων στα οποία θα εξετασθούν επιτυχώς.

Designed by NetSense

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.